Որոնում

Բ

Բարեխոս իմ Աստված և Հոգի................807
Բարի Հովիվ, արդեն օրը հանգչել է..... 713
Բարի Հովիվ է Տերը իմ............................ 468
Բարի հրեշտակ այս առավոտ ...............136
Բարձրացի՛ր մեր մեջ, աղոթքի Հոգի.....615
Բարձրյալ Արքա հավիտենական..........163
Բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակվողը...691
Բա՛ց մեզ, Տեր...........................................638
Բացեք սրտերը քարացած ......................467
Բացված է շատ վաղուց ճամփան.........694
Բեթլեհեմի վրա մեծ աստղ փայլեց ......201
Բլրո մը վրա հեռի....................................377
Բոլորս ալ սրտանց սիրենք ...................268
Բեթլեհեմում ծնվեց Փրկիչը ..................899
Բարի լուր տվեց ձայնով Տիրոջ .............932