Որոնում

Ք

Քաղցրությամբ կկանչե Հիսուս քեզ տուն.....806
Քայլում էի տխուր, անապատի մեջ ...............307
Քաջ եղեք, ով եղբայրներս ...............................12
Քաջ լինենք միշտ, եղբայրներ ........................321
Քեզ է ձգտում հոգիս ..........................................959
Քեզ եմ նվիրում սիրտը իմ ...............................592
Քեզ եմ սպասում, արի Դու, իմ Տեր ................329
Քեզ եմ փափագում, Հիսո՛ւս, իմ Փրկիչ..........554
Քեզ եմ գալիս, ի՛մ Հիսուս .................................833
Քեզնից ճառագած լույսերի ծովում ...............436
Քեզ տեսա, որ խաչվեցիր ինձ համար............416
Քեզ սիրեմ, բարձրացնե.....................................447
Քննիր սիրտդ մեղավոր.....................................957
Քո առջև եմ ես կանգնած ..................................982
Քո գահի առջև ահա կանգնել եմ ....................600
Քո լույսը հիմա ....................................................437
Քո ծառային, ով Տեր, բարիք արա ..................499
Քո ծննդով փոխեցիր Դու ինձ ..........................484
Քո ձեռքը շինեց ինձ, հաստատեց ....................564
Քո մատները արարում են ինձ հիմա .............718
Քո ներկայությունից, Հիսուս ...........................551
Քո սերդ միթե մոռնանք, Հիսուս .......................49
Քո սրտի միջով հոսած .......................................890
Քո սիրով ինձ այցելել ես. ..................................583
Քո Սուրբ Հոգու աղբյուրներն են .....................494
Քրիստոս հարություն առավ ............................952
Քո տանդ մեջ ........................................................199
Քրիստոս Թագավոր է սիրո, զորության ........139
Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնեցավ (շար) ..........240
Քրիստոս, ո՞վ չգիտե անունը Քո ......................180
Քրիստոսը մեզ կանչում է փրկության ...........186
Քրիստոսն է ժայռը Քորեբի ... ...........................528