Որոնում

Ց, Ու

Ց
Ցնծա հոգիս, ցնծա .......................................711

ՈՒ
Ու սրտիս անհուն թևերով խնդուն ..........324
Ուզում եմ մոտենալ Քեզ, Հիսուս,..............885
Ուզում եմ ճանաչել Քեզ, իմ Տեր ...............927
Ուզում եմ երգել ու գովաբանել ................211
Ուզում եմ Հոգով ես ապրել ........................510
Ուզում ենք, որ Դու լինես մեր հոգում ......487
Ուղեղովս են բազում մտքեր .....................316
Ունայնություն է աշխարհը այս սին .......330
Ուրախ եղեք, ով արդարներ ......................115
Ուրախ ես, որ Հիսուս մեղքերդ ներեց......279
Ուրախ լեր, սուրբ եկեղեցի (շար.) ............641
Ուրախ սրտով կպաշտենք Քեզ ................387
Ուրախացեք մարդիկ աշխարհի ..............442
Ուրախացիր, օրհներգ հյուսիր ..................33
Ուրախությամբ սպասում ենք Քեզ .........366
Ուրախությունն ես իմ սրտի .....................895