Որոնում

Վ, Տ

Վ
Վաղուց էիր, Հիսո՛ւս, ինձ ընտրել................407
Վասն այն գործին, որ Փրկիչ մեր ................338
Վերքերս երգեր են դարձել ...........................665
Վիշտ ու ցավով պատած հոգի ......................75
Վիրավորեցի եթե մեկին այսօր ..................393
Վշտաց աշխարհեն .........................................44
Վստահ եմ` Տերս .............................................39

Տ
Տառապանքով լի և մեղքերով լի ................693
Տարիներ, որ անցնում եք. ............................400
Տե՛ս առավոտը Հարության .........................584
Տես, որքան բարի է, որքան ցանկալի .......699
Տես որքան բարի է .........................................696
Տեսեք ձեռքերը Նրա խոցված .....................666
Տեսեք սիրուն ծննդյան ծառ........................183
Տեսնում եմ Քեզ, տեսնում եմ Քեզ...............621
Տես որքան բարի է, որքան ցանկալի.........699
Տեսեք մարդիկ Գողգոթայում.......................667
Տե՜ր բարի, տիրակալն ես ողջ աշխարհի..886
Տեր, Դու ստեղծել ես մեզ. ............................760
Տեր երկինք և երկրի ......................................765
Տեր գթության, աղբյուր ողորմության .....142
Տե՛ր, ես կանգնած եմ Քո գահի առջև ........777
Տե՛ր իմ Ամենակալ ........................................226
Տե՜ր իմ, կաղաչեմ ու կպաղատեմ .............373
Տե՜ր իմ, Դու ինձ նոր սիրտ ես պարգևել...157
Տեր, կանգնած ենք մենք Քո խորանի մոտ.752
Տեր կեցո Դու ըզ հայս (շար) ........................376
Տեր Հիսուս, արի, Փրկիչ աշխարհի ............598
Տեր Հիսուս,Աստծո Գառ ................................203
Տեր Հիսուս գնաց երկինքը ...........................141
Տեր Հիսուս, իմ Փրկիչ ....................................260
Տեր Հիսուսին ծառայող ................................563
Տեր Հիսուսին սիրեցի ....................................444
Տեր Հիսուսը եկավ .........................................184
Տեր Հիսուսը սեր է ..........................................261
Տեր Հիսուս, խնդրում եմ Քեզ .......................483
Տեր Հիսուս կհրավիրե ...................................25
Տեր, միայն Դու ես արժանի .........................747
Տեր, միայն Դու արժանի ես առնելու .........914
Տեր, տուր ինձ այն Հոգին .............................398
Տեր, ապաստանն ես իմ ...............................588
Տեր, գալիս եմ Քեզ մոտ ես ճամփով քարքարոտ.545
Տեր, Դու թանկ ես բոլորից ...........................927
Տեր, Դու գերհզոր ...........................................392
Տեր, Դու գիտես` սիրում եմ Քեզ ..................893
Տեր, Դու իմ հզոր պահապանն ես, ես ումից...859
Տեր, Դու մեծ ես, արժանի ես փառքերի ....632
Տեր, Դու մեր մեջ բնակվիր ............................9
Տեր, Դու սուրբ ես, սուրբ ես .........................624
Տեր, Դու փրկեցիր ինձ դաժան մահից ......460
Տեր, Դու ես միայն սերը իմ սրտի ...............922
Տեր, երբ կանչես, Քեզ պիտի օրհնեմ .........966
Տեր, ընկածին վեր հանող Տեր ....................462
Տեր իմ, ով եմ ես, որ կյանք տվեցիր ..........819
Տեր իմ, գործերովս չէ ....................................498
Տեր, ինչ գեղեցիկ ես ......................................408
Տեր, լսիր աղերսանքներս ..............................8
Տեր, լքված սիրտն իմ տխուր ......................383
Տեր, կուզեմ Քեզ վայելել ...............................365
Տեր, ձայնդ կլսեմ .............................................55
Տեր, մենք կանգնած ենք բազմության մեջ..555
Տեր, ողորմեա (շար) ........................................13
Տեր, չկա ուրիշ անուն ....................................336
Տեր, պահե զիս ..................................................45
Տեր, Քու Խոսքովդ մեզ ստեղծեցիր.............326
Տեր, Քո ճամփաները ցույց տուր մեզ..........620
Տերը լույս ու փրկություն է ..........................133
Տերը թագավորում է մեծ փառքով .............964
Տերը հաղթել է աշխարհի իշխանին ..........451
Տերն իմ բարի Հովիվն է ................................127
Տերն իմ Հովիվն է ...........................................470
Տերն իմ Հովիվն է ...........................................337
Տեր, ինչպես Պենտեկոստեին .....................509
Տէր, ողորմեա (6) ............................................643
Տիեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է..690
Տիրոջ ահեղ գահուն առջև ...........................111
Տիրոջ առջև խոստացա ................................374
Տիրոջ կվստահիս .............................................64
Տիրոջը նոր երգ երգենք ................................429
Տիրոջը ես սպասեցի ......................................915
Տիրոջը երգիր ողջ երկիր ..............................933
Տխրել էր հոգիս ամայության մեջ...............284
Տկարացած, հոգնած եմ.................................273
Տկար զավակդ եմ, ով Տեր.,............................53
Տոն է այսօր սուրբ, հաղթական...................475
Տոն է ցնծության ............................................504
Տրտմության մեջ իմ հոգու` հույսն է միակ.594