Որոնում

Ջ, Ս

Ջ
Ջրի տեղակ քացախն եղավ .......................687

Ս
Սա այն օրն է ..............................................238
Սա է Ծառան Իմ ..........................................506
Սա ի՜նչ սիրուն խնջույք է ..........................208
Սարի վրա մի լույս խաչ կա .......................267
Սերդ մեզ կանչում է ....................................162
Սերդ, որ ներել է մեզ, սերդ, որ փրկել է...610
Սերը քննում է, սերը ճանաչում ................189
Սիրիր, սիրիր քո Տեր Աստծուն .................133
Սիրելի Հիսուս, ամբողջ սրտով գալիս եմ..712
Սիրեցիր ինձ, Տեր, փրկեցիր հոգիս...........562
Սիրո կյանքի մեջ տերունական................539
Սիրո սուրբ աղբյուր ես, Տեր.......................720
Սիրո աղբյուր, թագավորի՛ր իմ մեջ ........727
Սիրո մեջ ես տկար եմ .................................731
Սիրո տիեզերք, սիրո օվկիան. ..................553
Սիրում եմ (3) Քեզ, իմ Տեր ..........................291
Սիրում եմ Քեզ այսօր ավելի, քան երեկ...149
Սիրտս կտապկի ծարավով անհուն .........128
Սովորեցրո՛ւ ինձ, Աստված ........................533
Սուրբ Աստված, Սուրբ և հզոր (շար.) .......241
Սուրբ արյունը դեռ հոսում է Գողգոթայի խաչից..671
Սուրբ Գիրքը բաց ու կարդա ......................702
Սուրբ գիշեր է, աստղերն են փայլում......856
Սուրբ ես (2), արժանի ես ............................362
Սուրբ ես (3) Տեր ............................................98
Սուրբ ես Թագավոր ......................................943
Սուրբ Խոսքդ, Տեր, ինձ կսփոփե ...............466
Սուրբ Հոգի, արի՜ (2), Սուրբ Հոգի .............339
Սուրբ Հոգի ամենակալ ...............................570
Սուրբ Հոգի, հպվիր Դու հոգուս Քո ջերմությամբ..968
Սուրբ Հոգին սիրում է քեզ..........................673
Սուրբ Հոգու օրհնյալ քամին թող փչի.....866
Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր զորության........371
Սուրբ, սուրբ, սուրբ Տեր. ............................659
Սրբությունդ անհուն, անսահման է, անբիծ..331
Սրտանց գոհություն զորության Աստծուն..282
Սրտիս մեջ կա անուշ երգ մÿայսօր ...........63
Սրտիս ծածուկ խորանում .........................858