Որոնում

Չ, Պ

Չ
Չարը մեզ գերի տարավ ............................344
Չգիտեի՝ որքան շատ ես ինձ սիրում.......670
Չեմ կարող ապրել առանց Քեզ ...............864
Չկա հույս ինձի համար.............................259
Չկա մեկը տիեզերքում..............................102

Պ
Պայքարենք, եղբայրներ, Հիսուսով........355
Պանդուխտներ ենք թափառական........342
Պատահում է հոգիդ խիստ տխրում է....222
Պատգամ ունենք վերից եկած .................181
Պարտական եմ Քեզ, Տեր Հիսուս.............458
Պարտեզին ծառոց խոր շուքերուն տակ.766
Պենտեկոստեի օրը Սուրբ Հոգին ............457