Որոնում

Յ, Ն, Շ

Յ
Յիսուսին կուտամ իմ կեանքս բոլոր......648

Ն
Նայի՛ր Գողգոթային, նայի՛ր Գողգոթային 651
Նայի՛ր, ինչ խավար է շուրջբոլորդ..........298 
Նայեցե՛ք Նրան, որ խաչը ելավ...............870 
Նեղյալ հոգվոյս Դուն օգնական................62 
Ներիր Դու իմ անցած օրերը.....................219 
Ներիր Դու ինձ, ներիր..................................71 
Ներիր ինձ այսօր ........................................150 
Ների՜ր, Տե՛ր իմ, հանցանքներս..............328 
Ներկա է Տերը ...........................................447 
Նոր երգ երգե՛ք Տիրոջը .............................929 
Նոր ուխտ եմ արել Տեր Հիսուսի հետ ... 937 
Նոյը վերեն առավ հրաման ..................... 695 
Նորակառույց ընտանիքն այս.................722 
Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցավ................... 634 
Նստած ես Քո գահին.................................739 

Շ
Շատ անգամ է իմ նավակը.......................251 
Շատերն են կանչված հարսանիքին......768 
Շատերն են ներկա հարսանիքին...........768 
Շնորհակալ եմ Քեզ, Տեր............................826 
Շնորհակալ ենք, Տեր Հիսուս....................527 
Շնորհացդ Խոսքը կլսեմ............................368 
Շուտով է իմ Տերը` Հիսուս Արքան..........269 
Շուրջս խավար է, աղոտ է լույսը.............215 
Շուրջս կենաց հուզյալ ծովուն.................132 
Շտապիր, անառակ որդի.........................138