Որոնում

Մ

Մահվան եզրին մենք կանգնած ենք......77
Մանկության վաղ տարիներին .............158
Մարանաթա՜, մարանաթա՜ ..................112
Մարգարեներն ասացին .........................414
Մարդիկ ծնվում են ...................................503
Մարդկանց մենք տեսանք Գողգոթայում 576
Մարել են հույսդ ու սերդ .........................32
Մարել է լույսը, հույսն այս աշխարհի...476
Մարմին Տերունական (շար) ..................242
Մեծ գիտության ակն ու աղբյուր. .........618
Մեծարում եմ անունդ, ո՜վ Տեր .............166
Մեծ ու զարմանալի են Քո գործերը ......697
Մեծ լույս ծագեց ........................................911
Մենք գոհանում ենք Քեզանից, Հայր.....846
Մենք պիտի երգենք ու փառաբանենք 930
Մենք Քրիստոսի արյամբ գնված............824
Մեկը կար, որ հոժար էր ...........................556
Մեկը տեսա խաչեն կախված ..................94
Մեկն ընթրիք սարքեց ..............................247
Մեկ Խոսքով ես Դու արարել երկինքը...732
Մեղանչել եմ ես նորից ............................738
Մեղքերով երբ էի մեռած..........................106
Մեղքերովս, Տե՜ր .......................................293
Մեղքի համար մեռած եմ .........................312
Մեղքի մեջ եմ ես ապրել. ..........................160
Մենք ակնթարթ ենք, Դու հավերժություն..606
Մենք սպասում ենք մեր Փրկչին ............700
Մենք Տեր Հիսուսի զինվորներն ենք.......660
Մենք ցնծումով, ցնծումով միշտ վազենք 93
Մենք սպասում ենք խոստացված...........735
Մենք սպասում ենք մեր Փրկչին,.............708
Մենք ուզում ենք լինել Քեզ մոտ..............920
Մեր լավագույն օրերն անգին ..................16
Մեր ճամբան է միշտ փշոտ ......................270
Մեր մեջ ամեն ինչ նոր է արդեն .............230
Մեր Տերը կգա .............................................403
Մերկ ենք եկել, մերկ կգնանք...................817
Մի ահավոր փոթորիկ է իմ շուրջը...........294
Մի զորք է շարժվում առաջ ......................942
Մի զույգ գեղեցիկ ծաղիկներ բացվել է..719
Մի՞թե առանց պտուղներ կարող ենք....724
Մի՛ թողուր զիս, ով Աստվածս...................48
Մի՛ լինիր տրտում, եղբայր սիրելի.........137
Մի՛ հիշիր մեր առաջվա ............................449
Մինչև երբ, ով Տեր, Դուն զիս ...................957
Մի սեր ունեմ սքանչելի ............................599
Մի՛ վախենա, Ես քեզ հետ եմ ..................516
Մի՛ վախենար երբեք .................................36
Մի՛ տխրիր, մի՛ դժգոհիր ..........................159
Միակ Աստվածն է Եհովան ......................320
Միայն Դու ես արժանի .............................272
Միայն թող Քեզ նայեմ, ո՜վ Տեր ..............349
Միայն մեկը կա, որ արժանի է ...............621
Միայն սուրբ (շար.) ...................................640
Միայն Քեզ է վայելում փառքն ու...........762
Միայն Քեզ է կարոտում հոգիս ...............14
Մի՞թե գնում ես` Քրիստոսին չընդունած 193
Միշտ պիտի երգեմ ու գովաբանեմ........152
Մնայուն բան չունեմ երկրում ................287
Մոտ ապագայում կտեսնենք մենք Քեզ 800
Մտել եմ Սրբություն Սրբոցդ ..................263
Մտի՛ր Նրա սրահները .............................335