Որոնում

Հ

Հաճախակի արի դու Գողգոթա .............175
Հաճախ եմ ուզում Քեզ փառաբանել ....629
Հաճախ ես ընկնում եմ ............................424
Համեցեք Տիրոջ խնջույքին ....................357
Հայաստան, կաղոթեմ քեզ համար ......749
Հայր Աստված, օրհնում ենք Քեզ ..........474
Հայր ճամփադ ինձ սորվեցուր ................41
Հայր մեր այժմ կնվիրենք. .......................18
Հայր մեր... (շար.) ......................................100
Հարյավ, հարյավ, հարյավ ......................910
Հայր, սիրում ենք Քեզ ..............................626
Հանգչում ենք միայն Քո հզոր ................571
Հանճարով ես պատրաստված...............976
Հանեցիր մեզ խավար աշխարհից. ......765
Հասա Բևլա, երկիր սիրուն .......................97
Հավիտենության մեջ գրված է մի անուն 971
Հարուցյալ է Տերն այսօր, ալելուիա .......19
Հեռավոր մի երկրում ................................264
Հեռացել եմ, մոռացել եմ ..........................301
Հեռու մի լեռ կա` Գողգոթա ......................489
Հեռվից է Տերն երևացել ...........................595
Հզոր Աստված խաղաղության................258
Հիանալի շնորհք, ինչ քաղցր ես Դու .....389
Հիանալի, հիանալի ...................................546
Հիշիր քո Տեր Աստծուն..............................445
Հիսուս ..........................................................667
Հիսուսն Աստված էր երկնքում ...............755
Հիսուս, ես սիրում եմ Քեզ ........................881
Հիսուս, իմ Տեր փրկության .....................829
Հիսուս իմ, Փրկիչ իմ .................................963
Հիսո՛ւս իմ, Քոնն եմ հավիտյան...........130
Հիսուս բարեկամս է .................................167
Հիսուս, Դու ես իմ սերը հավիտյան .......340
Հիսուս, Դու ես իմ Տերը.............................703
Հիսուս եկուր, Փրկիչ եկուր ......................370
Հիսուս ըսավ Իր աշակերտներին ..........210
Հիսուս հարյավ ի մեռելոց .......................493
Հիսուսին միայն սրտումս պիտ ունենամ 65
Հիսուս Նազովրեցի ...................................822
Հիսուս ներած է իմ մեղքերս......................90
Հիսուս քո կողքով անտարբեր չի անցնի 573
Հիսուս Քրիստոս թագավորում է ............597
Հիսուս Քրիստոսի հետ ենք երկնքում.....612
Հիսուս. այս անվան մեջ փրկություն կա 477
Հիսուս, ներկա ես այս հարսանիքին........67
Հիսուս, շատ եմ նեղացրել ես Քեզ ..........596
Հիսուս, սիրո Աստված ..............................453
Հիսուս, սիրում ենք ....................................372
Հիսուս, փափագում եմ Քեզ տեսնել .......412
Հիսուս, քաղցր է անունդ ..........................359
Հիսուս, Քեզ բարձրացնում եմ ..................48
Հիսուսը ինձ վերափոխեց ........................535
Հիսուսը, սրտիդ դռան կանգնած ...........310
Հիսուսի արյունը մաքրել է ինձ ..............361
Հիսուսի եկ, Հիսուսի եկ ............................113
Հիսուսի սերը մեծ է, անսահման ...........151
Հիսուսի սիրուց ես չեմ բաժանվի ..........148
Հիսուսն այստեղ է հիմա ..........................435
Հիսուսն է կյանքը ու ճանապարհը ........363
Հիսուսն է կյանքի ճանապարհը նեղ .....828
Հիսուսն է հույսը սրտերի .........................28
Հիսուսն է միայն ամեն բան .....................347
Հիսուսն հավաքեց գառներին կորած.....308
Հոգիդ իմ մեջ է, Տե՛ր ...................................935
Հոգիս ծարավ է կենդանի Աստծուն .......529
Հոգիս ծարավ է Քեզ, Հիսուս,....................970
Հոգիս կենաց ջուրդ է ուզում ....................313
Հոգիս միայն Քեզ է ուզում .......................669
Հոգիս, շունչս, մարմինս ............................935
Հոգնած հոգիս հանգիստ գտավ .............380
Հոգնած՝ ունայն և սին կյանքից .............334
Հոգնել եմ արդեն, ես էլ ուժ չունեմ ........706
Հոգևոր կյանքը պատերազմ է ................737
Հոգուս կարոտն ես, ո՜վ Սուրբ Հոգի ......246
Հոգուս խորքից բխում է ...........................772
Հոգևոր կյանքը պատերազմ է ................737
Հովվի ձայնն է ահա լսվում ........................3
Հորիզոնն է անհաս ինձ փայլում. ..........614
Հույս տուր, Հիսուս, լույս տուր, Հիսուս 126
Հույսի աղբյուր ես Դու, Քրիստոս ...........236
Հուսա՛, կգան ուրախ օրեր ......................178
Հրեշտակն յերկնից կ’իջնայ. ..................657
Հրեշտակներն ավետեցին ......................637
Հրեշտակներն երկնքում .........................565