Որոնում

Ժ, Ի

Ժ
Ժամ աղոթքի (2), Աստծուց ես տրված.....254
Ժամ աղոթքի, ժամ աղոթքի .......................57
Ժամերը հաշված, քայլերը պատրաստ ..286
Ժողովուրդն ենք մենք սուրբ արյամբ.....464

Ի
Իմ Աստված, որքան եմ Քեզ փափագում.906
Իմ աչքերս այն խաչին հառած ................905
Իմ Հիսուս, իմ Փրկիչ ...................................820
Իմ հոգիս ահա տրտմած է իմ մեղքերից 956
Իմ կյանքը տվեցի, արյունս հեղեցի. ........37
Իմ կյանքում ամեն բան Քեզ եմ, Տեր.......751
Իմ նեղության մեջ կանչեցի Քեզ..............896
Իմ Տեր, իմ սեր .............................................502
Իմ Տերն է արքաների Արքան. .................168
Իմ Տեր Հիսուս, արի ինձ..............................701
Իմ սրտի միակ փափագ, Տեր աշխարհի 879
Իմ տխրության ժամին ..............................221
Իմ փշրված, կոտրած սրտում ..................601
Իմ Փրկիչ սիրելի .........................................283
Ինչ գեղեցիկ է մեր Հայաստանը. ............382
Ինչ մեծ ու հրաշալի են Քո գործերը........446
Ինչ մեծ ու քաղցր է պատգամն այն ........69
Ինչ մութ էր գիշերն, որ պատած էր........352
Ինչ սիրուն են լեռներուն վրա ոտքերն...892
Ինչքան էլ որ տխուր .................................771
Ինչո՞ւ ես իմ ընկեր տխուր այդպես. .....123
Ինչո՞ւ ես տանջում քեզ այդպես. ...........234
Ինչո՞ւ կմերժես դու հրավերն ...................43
Ինչո՞ւ ես դու տխուր ու տրտում.............521
Ինչպե՞ս երթամ պարապ ձեռքով. ............4
Ինչպե՞ս կարող եմ ես լույս լինել. ..........582
Ինչպես բարեկամ է Տերը ..........................47
Ինչպես եմ ես ուզում թռչել երկինք........216
Ինչպես երկնքում սուրբ հրեշտակները 190
Ինչպիսի մի խորհուրդ խորին .................491
Ինչքան բարի է Տերը. ................................319
Իջիր, Արքա հզոր .........................................68
Իջիր, Սուրբ Հոգի, մեր տաճարում ..........353
Իրիկվա լռության մեջ ես ծունկի եմ իջնում 581