Որոնում

Ե

Եթե ահեղ փորձության օրերին .....243
Եթե դժվարության հանդիպես ......217
Եթե դու չունես քեզ մտերիմ ..........980
Եթե կյանքի մրրկից հոգիդ ընկճված 52
Եթե կուզես Տերը տեսնել ................196
Եթե հոգնել ես ճանապարհին ........223
Եթե հույս չունես, եթե ուժ չունես ..746
Եթե շուշան ես լինեի .........................72
Եթե ուրախ ես, սաղմոս երգիր .......456
Եթե Տերոջը շնորհքը չըլլար ............147
Եթե դու կանուխ դեպի Աստված դառնաս 992
Եթե մեկը զիս սիրե ............................991
Ելնեմ ճամփա` ցուպը ձեռքիս ........309
Ելնենք Գողգոթա, իմ եղբայր ...........66
Եկ Տիրոջը գովենք ............................346
Ե՛կ, ով Սուրբ Հոգի ............................961
Ե՛կ Փրկչիդ, անմահ հոգի ................255
Եկա Քեզ մոտ պայծառ մի օր ..........532
Եկել եմ, հոգսերս վերցրու ................531
Եկեք այսօր տոնենք ..........................921
Եկեք աղոթենք ծնկների վրա .........568
Եկեք բոլոր ճամփորդներ ................928
Եկեք գովենք ու երգենք մեր ...........303
Եկեք մեր ճամբան նորոգենք ............89
Եկեք միանանք, մեկ ձայնով, մեկ ...508
Եկեք միացեք մեր երգին ..................542
Եկեք փառաբանենք ..........................540
Եկեք քննենք մենք մի պահ մեր ......488
Եկեք քայլենք, Աստծո ժողովուրդ ...936
Եկեք պաշտենք մեր Տիրոջը ............919
Եղբայր ենք մենք, մեկ Հոր որդիք ....86
Եղբայր Հիսուսը սիրում է մեզ ........177
Եղբայրնե՛ր, ցնծացե՛ք ........................1
Եղբայրներ, Տիրոջ համար գործենք 550
Եղիր ներող, օրհնիր քեզ ..................218
Ես անկարող մի էակ եմ Քո առջև ....743
Ես երբեք չեմ եղել իմ տան մեջ. ......379
Ես թողեցի մի օրինակ. .....................252
Ես կամենում եմ Քեզ հետևել ..........249
Ես կլսեմ ձայնդ, ով Հիսուս ................83
Ես կնայիմ մեծ զարմանքով. ...........840
Ես հավիտյան հանգիստ կըլլամ ....109
Ես հոգնած և բեռնավորված ............76
Ես մենավոր եմ, ես մեղավոր եմ ....788
Ես միշտ փառքի եմ ձգտել ...............948
Ես շատ եմ Քեզ վշտացրել ...............401
Ես շտապում եմ խորանը Քո ..........710
Ես ուզում եմ լինել Քեզ պես ...........946
Ես ուզում եմ, իմ լավ բարեկամ ....586
Ես սիրում եմ Հիսուսին ...................417
Եվս մեկ օր բացվեց կյանքում .......715
Երանելի այս օրն է, Տեր ..................104
Երանելի է Սուրբ Հոգով լցված ......616
Երանի՜ հոգով ես Քեզ հանդիպեի 140
Երբ այն խաչին ես կնայիմ .............61
Երբ եկա Քեզ մոտ, տխուր էի ու.....495
Երբ ես ուժասպառ շշնջում եմ .......745
Երբ կգամ ու դուռդ կթակեմ ...........729
Երբ մեղքի բեռը թոթափում ես ու..739
Երբ կենանք աղոթքի ......................543
Երբ կճնշեն իմ խեղճ հոգիս ............396
Երբ կյանքի վիճակը ծանրանում է..647
Երբ կնայիմ մատներուդ գործերուն..523
Երբ հավատքով կարող ըլլամ. .......99
Երբ Հիսուսին հավատացի ..............191
Երբ հնչե մեծ փողն վերջին .............35
Երբ ճանապարհ եմ դուրս գալիս ....314
Երբ մահվան շուքը............................165
Երբ մեկնես ձեռքդ հզոր ...................736
Երբ մեղքերով էի մեռած ..................106
Երբ մերժես շարունակ ......................91
Երբ մտնում եմ սրբարանը Քո ........662
Երբ նայեցա այն աղբյուրին ...........569
Երբ որ Նա ամպերով վերադառնա 101
Երբ որ հավատքով խնդրես ............742
Երբ որ սպառվես կյանքի վազքուղում 209
Երբ որ Տիրոջ ձայնը լսեք ..................461
Երբ որ, Տեր, հպվում ես Դու ինձ ......548
Երբ Տերն է ելնում զորքերով ............744
Երբ չէի փնտրում Քեզ ........................709
Երբ սերս պաղել էր .............................118
Երբ Սուրբ Հոգին իմ մեջ գործե ........237
Երբ մեկնես ձեռքդ հզոր .....................736
Երբ Տերն է ելնում շքերթի ................744
Երբ Տիրոջը մոտ ենք մենք ................179
Երբ քայլում էի մոլորված ..................685
Երգենք Տիրոջն ալելուիա ..................698
Երգ մը ունիմ, զոր շատ երգել կսիրեմ .791
Երգեք Տիրոջն ալելուիա ....................698
Երգենք ալելուիա Տիրոջը ..................923
Երգեցեք Տիրոջը նոր երգ մը ..............933
Երեկ ինչ էի, ինչ եղա այսօր. .............292
Երկար, անքուն գիշերներ հույսով ....608
Երկինք, երկիր, արարածներ, լուռ.....876
Երկինքը Աստծո փառքն է մեզ ..........325
Երկինքը Աստծո փառքը կպատմե ...525
Երկնքի անպատմելի փառքերը .......769
Երկնքից պայծառ լույսն է իջնում ....867
Երկիր իջավ Աստծո Որդին ................541
Երկնային լույս է ծագել ......................351
Երկնային տաճարը մտնենք .............391
Երկրի վրա կա մի Անուն . ..................131
Երուսաղեմ (3), իմ սուրբ քաղաք ......479