Որոնում

Գ

Գալիս եմ ներկայությանդ մեջ.................707
Գալիս եմ Քեզ մոտ փառաբանության...433
Գալիս եմ քեզ, Հիսո՛ւս ..............................526
Գալիս եմ ներկայությանդ մեջ ...............707
Գանձերն այս աշխարհի կժանգոտվեն ..811
Գարուն է հիմա իմ հոգում ......................577
Գարուն կբացվի, ձյունը կհալի ..............432
Գեթսեման պարտեզ մտեք .....................20
Գեթսեմանի մեջ առանձին .....................388
Գեղեցիկ ամէն տուներ ............................78
Գեղեցիկ ըզգեստներ ................................42
Գետի մեջ եմ ահա ես կանգնած ...........609
Գերեզմանի մեջ մութ. .............................390
Գերել ես սիրտը իմ քո սիրով ...............589
Գերի էի մեղքին, կորսված էր իմ հոգին..574
Գթա, ով Բարձրյալ Աստված ................728
Գթառատ Աստված ..................................440
Գիտես աղբյուր, որ բխում է ..................30
Գիտե՞ք ես երբ եմ կյանքը հասկանում..682
Գիշեր էր, բայց լուսավոր էր ..................761
Գնել ես մեզ աշխարհից .........................900
Գնում եմ ես Հիսուսիս տես ....................285
Գնում էր Պետրոսը ճամփով քարքարոտ 265
Գոհանում ենք, Տեր իմ ...........................188
Գոհացէք Տէրից, որ բարի է ..................194
Գոհացեք Տերոջմեն, Անոր անունը ......921
Գոհություն Աստծուն բոլոր սրտով .....627
Գողգոթայում խաչի վրա զոհվեցիր ....869
Գողգոթայի ճանապարհին ...................843
Գողգոթայի սարը ելա երազով ............198
Գողգոթան է ահա կանչում մեզ ..........124
Գովեա Երուսաղեմ... (շար.). .................538
Գովեմ Քո անունը իմ Հիսուս ................855
Գովաբանենք օրհնյալ Հիսուս............. 790