Որոնում

Ծ, Կ

Ծ
Ծաղիկներն են, որ պարտեզին կուտան 725
Ծարավ եմ ես Քո ջրին, ո՜վ Տեր ................413
Ծիրանի հագուստով, փշե պսակով ........661
Ծնկի եկած Գեթսեմանի պարտեզում.....677
Ծնվեցիր գոմում, մանուկ Հիսուս իմ ......200
Ծնվեցիր, եկար աշխարհ մարմնով.........459

Կ
Կա՞ արդյոք աշխարհի մեջ մի անուն ....174
Կա երկիր պանծալի և փայլուն ................40
Կա մի աշխարհ լուսե .................................613
Կա մի կյանք պատրաստված ..................306
Կա սուրբ երջանկություն, հրաշալի .......926
Կանգնած է մեր առջև մի սուրբ զույգ.....302
Կանձկամ ավելի Փրկչիս նմանիլ.............107
Կապուտակ երկինք....................................420
Կատարյալ է օրենքը Քո.............................907
Կեսօրվա խավարի մեջ..............................757
Կթողնեմ աշխարհը, կգնամ Հորս մոտ...277
Կհանձնվիմ Քեզ, Հիսուս իմ.......................235
Կհարցնեն մարդիկ հաճախ.......................295
Կյանքը մարդկանց հայտնի է...................973
Կյանքը քո դարձել է թե՛ տխուր, թե՛.......397
Կյանքը լի է բազում հոգսերով ................909
Կյանքի հաճույքներ շատ տեսա...............299
Կյանքի հոգսեր կնեղեն զիս .....................281
Կյանքիս աղբյուր ու հզոր վեմ .................880
Կյանքում ամենաանհրաժեշտ բաները 202
Կյանքս արդեն իր ավարտին մոտեցավ 676
Կյանքս ըլլա, Տեր, սաղմոս ու երգ ..........229
Կյանքս է նման ալեկոծ ծովի ...................871
Կյանքս Քեզ եմ ես նվիրում .......................773
Կյանքս Քեզ եմ ընծայում. .........................239
Կուզեմ ապրել Քեզնով միայն ..................290
Կուզենք ներկայությունդ ապրել ............622
Կուզես ազատ ըլլալ մեղքի բեռեն ...........24
Կոտրած սրտով Քեզ եմ գալիս .................813
Կվախնաս, թե թշնամին պիտի հաղթե ...23
Կքալեի տրտմագին, հոգիս` ճնշված ......192
Կօրհնենք Քեզ Աստված, Զի Փրկիչը եկավ 54
Կօրհնենք Քեզ, Աստված ............................633