Որոնում

Դ

Դաժան է այս աշխարհը սին ................439
Դառնացել է կյանքն այս աշխարհում 430
Դեմքիդ նայելիս աչքերս փայլում են 153
Դեպի ուղին տառապանքի....................103
Դեպի քեզ եմ բարձրացնում իմ աչքերը 692
Դժվար է ապրել կյանքում այս դաժան .579
Դժվար է մենակ ապրելը .......................496
Դժվար է քայլել մենակ, առանց Քեզ ..121
Դժվար պահին Դու հույսն ես իմ ........591
Դժվար պահին Քեզ եմ դիմում ............872
Դժվարության պահին միշտ ...............511
Դու այնպես սիրեցիր աշխարհը ........225
Դու այստեղ ես, Հիսո՛ւս .......................560
Դու արժանի ես գոհության .................558
Դու արժանի ես փառքերի ...................367
Դու բնակվում ես իմ մեջ ......................486
Դու գիտակցաբար մահվան գնացիր 680
Դու գիտես Տիրոջ պատվերները ........519
Դու եկար այս աշխարհ ........................197
Դու ես իմ բաժինը, Տեր ........................947
Դու ես իմ զորությունը .........................684
Դու ես իմ պահապանը .........................750
Դու երկնքից իջար ու մարդացար ......311
Դու իմ ամուր ժայռ ու ապավեն .........213
Դու ինձ մոտ ես, քան ծովին իր ափը 154
Դու կյանք ես Հիսուս, Դու լույս ես .....975
Դու հանձն առար հոժար կամքով ......763
Դու մեծ ես, Տեր ......................................672
Դու քայլում ես իմ առջևից, Հիսուս. ...861
Դուստր Սիօնի ........................................421
Դու տիրակալն ես այս երկրի ..............423
Դուք այսօր ընտրել եք նեղ ճամբան ..206
Դուք գիտեք, թե հիմա ում եմ ես շատ.369
Դուք կուզե՞ք հրեշտակ մը ըլլալ ..........96