Որոնում

9. ՀԻՍՈւՍ ՔՐԻՍՏՈՍ

Ո՜վ հոգվույս սիրող Քրիստոս - 11
Հիսուսն է հույսը սրտերի - 28
Ինչպես բարեկամ է Տերը - 47
Հիսուսին միայն, սրտումս պիտ ունենամ - 65
Ո՜վ Հիսուս, ինձ մոտ արի - 67
Ինչ մեծ ու քաղցր է պատգամն այն - 69
Փառավորյալ Աստվածորդի - 81
Երբ մեղքերով էի մեռած - 106
Օր մը, երբ երկինք - 119
Ով բարերար, Փրկիչ Աստված - 120
Երկրի վրա կա մի Անուն - 131
Ճամբաս Դուն, Տեր, ընտրե - 135
Տե՜ր գթության, աղբյուր ողորմության - 142
Դու պետք ես ինձ առավել, քան երեկ  - 149
Տե՛ր իմ, Դու ինձ նոր սիրտ ես պարգևել - 157
Հիսուս Բարեկամս է - 167
Ըսե՛ք, որո՞ւ երթամ - 169
Կա՞ արդյոք աշխարհի մեջ մի անուն - 174
Քրիստո՛ս, ո՞վ չգիտե անունը Քո - 180
Հիսուս ըսավ Իր աշակերտներին - 210
Դու` իմ ամուր ժայռ ու ապավեն - 213
Իմ տխրության ժամին - 221
Տեր իմ Ամենակալ - 226
Հույսի աղբյուր ես Դու, Քրիստոս - 236
Էլ չկա հույս ինձի համար - 259
Օրհնեալ է Աստված (շար.) - 266
Կուզեմ ապրել Քեզնով միայն - 290
Աշխարհը լեցուն է բարիքներով - 296
Կյանքի հաճույքներ շատ տեսա - 299
Երբ ճանապարհ եմ դուրս գալիս - 314
Ո՜հ, անցան հին օրերը չար - 327
Հոգնած՝ ունայն և սին կյանքից - 334
Հիսուսն է միայն ամեն բան - 347
Երկնային լույս է ծագել - 351
Հիսուս, քաղցր է անունդ - 359
Հիսուսն է կյանքը ու ճանապարհը - 363
Հիսուս, սիրում ենք - 372
Փրկիչ սիրելի, երբ ինձ մոտեցար - 375
Անուշ է Անունն Հիսուսի - 386
Հիսուս, փափագում եմ Քեզ տեսնել - 412
Կապուտակ երկինք - 420
Հաճախ ես ընկնում եմ - 424
Դառնացել է կյանքն այս աշխարհում - 430
Հիսուսն այստեղ է հիմա - 435
Փրկիչ Հիսուս, սերդ ցուցուր - 438
Հիշի՛ր քո Տեր Աստծուն - 445
Պարտական եմ Քեզ, Տեր Հիսուս - 458
Ծնվեցիր, եկար աշխարհ մարմնով - 459
Որքա՜ն կուզեմ, օրհնյալ Տեր իմ - 472
Մարել է լույսը, հույսն այս աշխարհի - 476
Հիսուս. այս անվան մեջ փրկություն կա - 477
Փրկության ենք մենք կանչված - 485
Երբ եկա Քեզ մոտ, տխուր էի - 495
Սա է Ծառան Իմ - 506
Ուզում եմ Հոգով ես ապրել - 510
Թագավոր ես մեր հոգու մեջ - 513
Ո՜վ Քրիստոս, լույս աշխարհի - 520
Շնորհակալ ենք, Տե՛ր Հիսուս - 527
Քրիստոսն է ժայռը Քորեբի - 528
Եկա Քեզ մոտ պայծառ մի օր - 532
Այս կարճ կյանքի մեջ ինձ համոզեցիր - 534
Երկիր իջավ Աստծո Որդին - 541
Հիանալի, հիանալի - 546
Երբ որ, Տեր, հպվում ես Դու ինձ - 548
Տեր Հիսուս, արի, Փրկիչ աշխարհի - 598
Հիսուս քո կողքով անտարբեր չի անցնի - 573
Գարուն է հիմա իմ հոգում - 577
Դժվար է ապրել կյանքում այս դաժան - 579
Աստված Քեզ ուղարկեց ինձ համար - 580
Հիսուս Քրիստոս թագավորում է - 597
Քո գահի առջև ահա կանգնել եմ - 600
Աստված էիր, բայց մարդացար - 605
Կա մի աշխարհ լուսե - 613
Մեծ գիտության ակն ու աղբյուր - 618
Օ՜, իմ Փրկիչ, ես Քեզ եմ փափագում - 652
Աստված սեր է, երկայնամիտ - 663
Ազատ եմ Հիսուսով - 664
Վերքերս երգեր են դարձել - 665
Հիսուս - 667
Հոգիս միայն Քեզ է ուզում - 669
Չգիտեի` որքան շատ ես ինձ սիրում - 670
Դու մեծ ես Տեր, Դու սեր ես, Տեր - 672
Ծնկի եկած Գեթսեմանի պարտեզում - 677
Երբ քայլում է մոլորված այս մահվան շուքի ձորում - 685
Երգենք Տիրոջն ալելուիա - 698
Ամբողջ սրտով - 703
Հիսո՛ւս, Դու ես իմ Տերը - 703
Ով իմ եղբայր, նայիր, տես սարը Գողգոթա - 721
Ծաղիկներն են, որ պարտեզին կուտան - 725
Ով իմ Հիսուս, Քեզ սիրում եմ - 726
Կեսօրվա խավարի մեջ - 757
Տե՛ր, Դու ստեղծել ես մեզ - 760
Միայն Քեզ է վայելում փառքն ու պատիվը - 762
Դու հանձն առար հոժար կամքով - 763
Հանեցիր մեզ խավար աշխարհից - 765
Որքան հաճախ Քո Հոգին - 775
Պարտեզին ծառոց խոր շուքերուն տակ - 766
Մոտ ապագայում կտեսնենք մենք Քեզ - 800
Բարեխոս իմ Աստված և Հոգի զորության - 807
Գանձերն այս աշխարհի կժանգոտվեն - 811
Այլ ապավեն ես չեմ ուզեր - 816
Մերկ ենք եկել, մերկ կգնանք աշխարհից - 817
Հիսուս Նազովրեցի - 822
Շնորհակալ եմ Քեզ, Տեր - 826
Հիսուսն է կյանքի ճանապարհը նեղ - 828
Փոթորիկ է իմ հոգում - 837
Այսպիսի մեծ սեր - 854
Գովեմ Քո անունը, իմ Հիսուս - 855
Սրտիս ծածուկ խորանում - 858
Դու քայլում ես իմ առջևից, Հիսո՛ւս - 861
Չեմ կարող ապրել առանց Քեզ - 864
Կյանքս է նման ալեկոծ ծովի - 871
Դժվար պահին Քեզ եմ դիմում - 872
Կյանքիս աղբյուր ու հզոր վեմ - 880
Հիսուս, ես սիրում եմ Քեզ - 881
Ուզում եմ մոտենալ Քեզ, Հիսո՛ւս, էլ ավելի - 885
Տեր բարի, տիրակալն ես ողջ աշխարհի - 886
Տեր, Դու գիտես` սիրում եմ Քեզ - 893
Կյանքը լի է բազում հոգսերով  - 909
Տե՛ր, միայն Դու արժանի ես առնելու - 914
Փառք Քեզ Տեր փրկության համար  - 916
Ալելուիա, Իմ Աստված - 918
Մենք ուզում ենք լինել Քեզ մոտ - 920
Եկեք այսօր տոնենք - 921
Գոհացեք Տերոջմեն, Անոր անունը կանչեցեք - 921
Տե՛ր, Դու ես միայն սերը իմ սրտի - 922
Տե՛ր, Դու թանկ ես բոլորից  - 927
Ուզում եմ ճանաչել Քեզ, իմ Տեր - 927
Նոր երգ երգեք Տիրոջը - 929
Հոգիդ իմ մեջ է, Տեր - 935
Օ՜, փառքի Աստված  - 935
Հոգիս, շունչս, մարմինս - 935
Նոր ուխտ եմ արել Տեր Հիսուսի հետ  - 937
Օ՜, Տե՛ր, իմ դառը կյանքի համար - 939
Խոնարհվում եմ ես - 946
Ես ուզում եմ լինել Քեզ պես, Հիսո՛ւս - 946
Դու ես իմ բաժինը, Տե՛ր - 947
Քեզ է ձգտում հոգիս - 959
Հիսո՛ւս իմ, Փրկի՛չ իմ - 963
Հոգիս ծարավ է Քեզ, Հիսուս, քաղցր Խոսքերիդ - 970
Հավիտենության մեջ գրված է մի անուն - 971
Անսահման է սերը Տիրոջ - 972
Կյանքս մարդկանց հայտնի է - 973
Օրհնեցե՛ք Տիրոջը, ո՛վ դուք բոլոր ազգեր - 974
Դու կյանք ես, Հիսո՛ւս, Դու լույս ես, Հիսո՛ւս - 975
Եթե դու չունես քեզ մտերիմ - 980
Ո՜հ, Տեր իմ, կուզեմ - 981
Ո՜վ Հիսուս, մեր Տեր, մենք տեսնում ենք Քեզ - 985