Որոնում

10. ԲԱՐԻ ՀՈՎԻՎ

Հովվի ձայնն է ահա լսվում - 3
Տերն իմ Բարի Հովիվն է - 127
Խռովել ու մոլորվել է գառնուկը - 176
Տխրել էր հոգիս ամայության մեջ - 284
Ո՜վ Դու` Բարի Հովիվ, մեզ մոտ եկ - 323
Տերն իմ Հովիվն է - 337
Օրհնյալ, օրհնյալ ես Տեր - 425
Բարի Հովիվ է Տերը իմ - 468
Տերն իմ Հովիվն է, ես ոչ մի բանի - 470
Բարի Հովիվ, արդեն օրը հանգչել է - 713