Որոնում

12. ՉԱՐՉԱՐԱՆՔ, ԽԱՉ, ՄԱՀ

Գեթսեման պարտեզ մտեք - 20
Ահա տեսեք` Գառն Աստուծոյ - 27
Իմ կյանքը տվեցի - 37
Ո՜հ, այն գիշեր Գեթսեմանում - 38
Երբ այն խաչին ես կնայիմ - 61
Ելնենք Գողգոթա, իմ եղբայր - 66
Մեկը տեսա փայտեն կախված - 94
Ո՜վ սուրբ Գլուխ, ինչո՞ւ ես - 95
Դեպի Ուղին տառապանքի (Via Dolorosa) - 103
Երբ սերս պաղել էր - 118
Գողգոթան է ահա կանչում մեզ վերից - 124
Ո՜վ Տեր Հիսուս, ես Քեզ տեսա - 155
Հաճախակի արի դու Գողգոթա - 175
Գողգոթայի սարը ելա երազով - 198
Այնպես պատահեց, որ ինքս մի օր - 231
Ճերմակաթույր հագած մեկին - 232
Տեր Հիսուս, իմ Փրկիչ - 260
Խաչի վրա վերջին անգամ - 276
Վասն այն գործին, որ Փրկիչ մեր - 338
Ինչ մութ էր գիշերն, որ պատած էր հոգիս - 352
Բլրո մը վրա հեռի - 377
Գեթսեմանի մեջ առանձին - 388
Խաչն է միշտ անսասան - 404
Քեզ տեսա, որ խաչվեցիր ինձ համար - 416
Օ՜հ, խաչ Գողգոթայի - 428
Ո՜վ Տեր Հիսուս, խաչվեցիր - 454
Փրկչիս խաչին ներքևը - 478
Հեռու մի լեռ կա` Գողգոթա - 489
Արևածագ` բարձր լեռնեն - 492
Տեր իմ, գործերովս չէ - 498
Ո՞վ ունեմ երկնքի մեջ - 514
Խաչի ճամփան սկսվում է մսուրից - 544
Մեկը կար, որ հոժար էր - 556
Խաչը ուսին գնում էր Նա Գողգոթա - 575
Մարդկանց մենք տեսանք Գողգոթայում - 576
Ամենից վեր, վեր երկրից - 590
Արդյոք գիտե՞ս Հիսուսին, մարդ - 645
Նայիր Գողգոթային, նայիր Գողգոթային - 651
Ծիրանի հագուստով, փշե պսակով - 661
Ծնկի եկած Գեթսեմանի պարտեզում - 677
Դու գիտակցաբար մահվան գնացիր - 680
Ջրի տեղակ քացախ եղավ - 687
Ոհ, իմ եղբայր նայի՛ր, տես սարը Գողգոթա - 721
Օ՜, իմ եղբայր, նայիր - 742
Նայեցեք նրան, որ խաչը ելավ - 870
Գողգոթայում խաչի վրա զոհվեցիր - 869
Գողգոթայի ճանապարհին - 843
Այս խեղճ կյանքում - 842
Ոհ, խաչ Գողգոթայի - 802