Որոնում

14. ՍՐԲՈւԹՅՈւՆ

Ո՜հ, թե սուրբ ըլլամ ես - 71
Կանձկամ ավելի Փրկչիս նմանիլ - 107
Որոշել եմ Հիսուսին հետևել - 262
Կյանքի հոգսեր կնեղեն զիս - 281
Անհնազանդ եղար դու Ինձ - 536
Անցկացրո՛ւ ինձ գավիթով - 585