Որոնում

16. ԵՂԲԱՅՐԱՍԻՐՈւԹՅՈւՆ

Ինչու ես իմ ընկեր տխուր այդպես - 123
Մի լինիր տրտում, եղբայր սիրելի - 137