Որոնում

16. ՇԱՐԱԿԱՆՆԵՐ

Տեր, ողորմեա - 13
Հայր մեր - 100
Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնեցավ - 240
Սուրբ Աստված, Սուրբ և Հզոր - 241
Մարմին Տերունական  - 242
Սուրբ, Տեր զորությանց - 371
Տեր, կեցո Դու ըզ հայս  - 376
Ամեն Հայր Սուրբ - 381
Առաւօտ լուսոյ - 537
Գովեա, Երուսաղեմ - 538
Փառք և պատիվ ու զորություն - 572
Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցավ - 634
Բաց մեզ, Տեր - 638
Խորհուրդ խորին - 639
Միայն սուրբ - 640
Տէր, ողորմեա - 643