Որոնում

17. ՀԱՐՈւԹՅՈւՆ


Հարուցյալ է Տերն այսօր, ալելուիա - 19
Բարի հրեշտակ այս առավոտ 136
Ով պարտիզպան - 144
Գերեզմանի մեջ մութ - 390
Ալելույա, Քրիստոս հարյավ - 441
Տես առավոտը Հարության - 584
Այս է այն օրն, զոր Տէրն օրհնեց 653
Հրեշտակն յերկնից կիջնայ - 657
Տեսեք ձեռքերը Նրա  խոցված - 666