Որոնում

18. ՀԱՐՈւԹՅՈւՆ

Հարուցյալ է Տերն այսօր, ալելուիա - 19
Բարի հրեշտակ այս առավոտ - 136
Ով պարտիզպան - 144
Գերեզմանի մեջ մութ - 390
Ալելույա, Քրիստոս հարյավ - 441
Տես առավոտը Հարության - 584
Այս է այն օրն, զոր Տէրն օրհնեց - 653
Հրեշտակն յերկնից կ’իջնայ - 657