Որոնում

21. ԱՊԱՇԽԱՐՈւԹՅՈւՆ, ԶՂՋՈւՄ, ԴԱՐՁ

Լույսիդ առջև հանցագործ եմ - 122
Շտապիր, անառակ որդի - 138
Ներիր ինձ այսօր - 150
Այս մեղքի աշխարհում - 156
Ներիր Դու իմ անցած օրերը - 219
Աչքերս եմ բացել Քրիստոսի խաչի տակ - 224
Որտեղ ես թափառում, դժբախտ որդի - 256
Զղջացել եմ, Տեր Աստված - 271
Մեղքերովս Տեր, ահա Քեզի կուգամ - 293
Հեռացել եմ, մոռացել եմ - 301
Ներիր, Տեր իմ, հանցանքները - 328
Տեր, կուզեմ Քեզ վայելել - 365
Վիրավորեցի եթե մեկին այսօր - 393
Ես շատ եմ Քեզ վշտացրել - 401
Եկեք քննենք մենք մի պահ մեր հոգին - 488
Եկել եմ, հոգսերս վերցրու - 531
Գերել ես սիրտը իմ քո սիրով - 589
Հիսուս, շատ եմ նեղացրել ես Քեզ - 596