Որոնում

20. ԱՊԱՇԽԱՐՈւԹՅՈւՆ, ԶՂՋՈւՄ, ԴԱՐՁ

Լույսիդ առջև հանցագործ եմ - 122
Շտապիր, անառակ որդի՛ - 138
Ներիր ինձ այսօր - 150
Այս մեղքի աշխարհում - 156
Ներիր Դու իմ անցած օրերը - 219
Աչքերս եմ բացել Քրիստոսի խաչի տակ - 224
Որտե՞ղ ես թափառում, դժբախտ որդի - 256
Զղջացել եմ, Տեր Աստված - 271
Մեղքերովս Տեր, ահա Քեզի կուգամ - 293
Հեռացել եմ, մոռացել եմ - 301
Ներիր, Տեր իմ, հանցանքները - 328
Տեր, կուզեմ Քեզ վայելել - 365
Վիրավորեցի եթե մեկին այսօր - 393
Ես շատ եմ Քեզ վշտացրել - 401
Եկեք քննենք մենք մի պահ մեր հոգին - 488
Եկել եմ, հոգսերս վերցրու - 531
Գերել ես սիրտը իմ քո սիրով - 589
Հիսուս, շատ եմ նեղացրել ես Քեզ - 596
Աշխարհում այս չար չունեմ ես դադար - 674
Զղջում եմ, Հայր իմ - 675
Ջրի տեղ քացախն եղավ - 687
Դեպի Քեզ եմ բարձրացնում իմ աչքերը - 692
Տառապանքով լի և մեղքերով լի - 693
Նոյը վերեն առավ հրաման - 695
Երբ չէի փնտրում ես Քեզ - 709
Ներիր, Դու ինձ ներիր - 716
Գթա՜, ո՛վ բարձրյալ Աստված, գթա՜ մեզ, գթա՜ - 728
Մեղանչել եմ ես նորից - 738
Երբ մեղքի բեռը թոթափում ես ու - 739
Թափառում էր իմ հոգին - 740
Ես անկարող մի էակ եմ Քո առջև - 743
Հայաստան, կաղոթեմ քեզ համար - 749
Հիսուսն Աստված էր երկնքում - 755
Ահա գալիս եմ Քո առաջ - 756
Ով փառավոր, բարձրյալ Աստված - 770
Ինչքան հաճախ Քո հոգին - 775
Տեր ես կանգնած եմ Քո գահի առջև - 777
Օտար եմ ու պանդուխտ - 778
Օրերն այս կարճ թռչում են արագ - 805
Քաղցրությամբ կկանչե Հիսուս քեզ տուն - 806
Կոտրած սրտով Քեզ եմ գալիս - 813
Ավաղ, իմ Տերս խաչին վրա - 814
Ապրելով այս չար աշխարհում - 827
Քո Խոսքը մեզ համար կյանք է - 832
Քեզ եմ գալիս, ի՛մ Հիսուս - 833
Թե ապրել ես փշրված սեր, կոտրված կյանք  - 839
Տիրոջը ես սպասեցի - 915
Եկեք բոլոր ճամփորդներ - 928
Իմ հոգիս ահա տրտմած է իմ մեղքերից - 956
Մինչև երբ, ով Տեր, Դուն զիս - 957
Քննիր սիրտդ մեղավոր - 957