Որոնում

22. ՄԱՀ, ՀԱՎԻՏԵՆՈւԹՅՈՒՆ

Արդյոք այն գետին եզերքը - 34
Երբ հնչե մեծ փողն վերջին - 35
Կա երկիր պանծալի և փայլուն - 40
Գեղեցիկ ըզգեստներ - 42
Մահվան եզրին - 77
Օտարական եմ հոս - 85
Հասա Բևլա, երկիր սիրուն - 97
Դժոխքեն ես աղաղակի ձայն մը առի - 130
Ով հավատարիմ, իմաստուն ծառա - 244
Ձեզ տեսնել մենք (հետ լինել) կուզենք - 248
Կթողնեմ աշխարհը, կգնամ Հորս մոտ - 277
Մնայուն բան չունեմ երկրում - 287
Կա մի կյանք պատրաստված - 306
Պանդուխտներ ենք թափառական - 342
Ես երբեք չեմ եղել իմ տան մեջ - 379
Արդարացա Տեր Հիսուսով - 409
Երուսաղեմ, իմ սուրբ քաղաք - 479
Հորիզոնն է անհաս ինձ փայլում - 614