Որոնում

22. ԳԱԼՈւՍՏ

Երբ որ Նա ամպերով վերադառնա - 101
Մարանաթա՜, մարանաթա՜ - 112
Ալելուիա - 117
Տեր Հիսուս գնաց երկինքը - 141
Հուսա՛, կգան ուրախ օրեր - 178
Ինչու ես տանջում քեզ այդպես - 234
Շուտով իմ Տերը` Հիսուս Արքան - 269
Ժամերը հաշված - 286
Կհարցնեն մարդիկ հաճախ - 295
Ահա ցուրտ ձմեռն է անցել - 315
Ով Տէր, լսէ ձայնն աղօթքիս - 322
Քեզ եմ սպասում, արի Դու, իմ Տեր - 329
Լայնածավալ այս աշխարհում - 354
Ուրախությամբ սպասում ենք Քեզ - 366
Հիսուս եկուր, Փրկիչ եկուր - 370
Մեր Տերը կգա շուտով ամպերով - 403
Դաժան է այս աշխարհը սին - 439
Տոն է այսօր սուրբ, հաղթական - 475
Կյանքս արդեն իր ավարտին մոտեցավ - 676
Լսեք, ով մարդիկ, մի փափագ ունեմ - 704
Մենք սպասում ենք մեր Փրկչին  - 700
Ցնծա՛ հոգիս, ցնծա՛ - 711