Որոնում

29. ԱՂՈԹՔ, ԽՆԴՐՎԱԾՔ

Տեր, լսիր աղերսանքներս - 8
Տեր, Դու մեր մեջ բնակվիր - 9
Աստված իմ - 29
Վշտաց աշխարհեն - 44
Աստված ողորմած, ինծի ողորմե - 46
Տկար զավակդ եմ, ով Տեր - 53
Ժամ աղոթքի, ժամ աղոթքի - 57
Ես հոգնած և բեռնավորված - 76
Ալ մոտ ըլլամ, ով Տեր - 80
Ողորմե ինձ, ողորմե ինձ - 110
Հույս տուր, Հիսուս, լույս տուր, Հիսուս - 126
Երանի Հոգով ես Քեզ հանդիպեի - 140
Թող մահվան շուքը - 165
Աղոթքն է խոսք շատ զորավոր - 172
Շուրջս խավար է, աղոտ է լույսը - 215
Ինչպես եմ ես ուզում թռչել երկինք - 216
Ես կամենում եմ Քեզ հետևել - 249
Ժամ աղոթքի - 254
Գնում էր Պետրոսը ճամփով - 265
Տկարացած, հոգնած եմ - 273
Իմ Փրկիչ սիրելի - 283
Մի ահավոր փոթորիկ է իմ շուրջը - 294
Հոգիս կենաց ջուրդ է ուզում - 313
Ուղեղովս են բազում մտքեր - 316
Աչքերս բաց, Տեր - 358
Դուք գիտեք, թե հիմա - 369
Տեր իմ, կաղաչեմ ու կպաղատեմ - 373
Տեր, լքված սիրտն իմ տխուր - 383
Երբ կճնշեն իմ խեղճ հոգիս - 396
Տեր, տուր ինձ այն Հոգին - 398
Ծարավ եմ ես Քո ջրին, ով Տեր - 413
Եթե ուրախ ես, սաղմոս երգիր - 456
Տեր, ընկածին վեր հանող Տեր - 462
Ով Տեր ողորմության - 471
Դժվար է մենակ ապրելը - 496
Քո ծառային, ով Տեր, բարիք արա - 499
Թող աղոթքս բարձրանա երկինք - 524
Գալիս եմ Քեզ, Հիսուս - 526
Սովորեցրու ինձ Աստված - 533
Երբ կենանք աղոթքի - 543
Տեր, գալիս եմ Քեզ մոտ - 545
Աղոթում եմ ես ու սպասում եմ Քեզ - 552
Քեզ եմ փափագում, Հիսուս իմ Փրկիչ - 554
Եկեք աղոթենք ծնկների վրա - 568
Գերի էի մեղքին, կորսված էր իմ հոգին - 574
Իրիկվա լռության մեջ - 581
Անցկացրու ինձ գավիթով - 585
Ես ուզում եմ, իմ լավ բարեկամ - 586
Անարդար է այս աշխարհը - 587
Քեզ եմ նվիրում սիրտը իմ - 592
Հիսուս, շատ եմ նեղացրել ես Քեզ - 596
Տեր Հիսուս, արի, Փրկիչ աշխարհի - 598
Օրերն ենք հաշվում - 604
Աստված իմ, լսիր, լսիր - 646