Որոնում

28. ԱՂՈԹՔ, ԽՆԴՐՎԱԾՔ

Տե՛ր, լսիր աղերսանքներս - 8
Տե՛ր, Դու մեր մեջ բնակվիր - 9
Աստված իմ - 29
Վշտաց աշխարհեն  - 44
Աստված ողորմած, ինծի ողորմե  - 46
Տկար զավակդ եմ, ով Տեր - 53
Ժամ աղոթքի, ժամ աղոթքի - 57
Ես հոգնած և բեռնավորված - 76
Ալ մոտ ըլլամ, ո՜վ Տեր - 80
Ողորմե ինձ, ողորմե ինձ - 110
Հույս տուր, Հիսուս, լույս տուր, Հիսուս - 126
Երանի՜ Հոգով ես Քեզ հանդիպեի - 140
Թող մահվան շուքը - 165
Աղոթքն է խոսք շատ զորավոր - 172
Շուրջս խավար է, աղոտ է լույսը  - 215
Ինչպես եմ ես ուզում թռչել երկինք. - 216
Ես կամենում եմ Քեզ հետևել - 249
Ժամ աղոթքի - 254
Գնում էր Պետրոսը ճամփով - 265
Տկարացած, հոգնած եմ - 273
Իմ Փրկիչ սիրելի - 283
Մի ահավոր փոթորիկ է իմ շուրջը  - 294
Հոգիս կենաց ջուրդ է ուզում - 313
Ուղեղովս են բազում մտքեր - 316
Աչքերս բաց, Տեր - 358
Դուք գիտե՞ք, թե հիմա  - 369
Տեր իմ, կաղաչեմ ու կպաղատեմ - 373
Տեր, լքված սիրտն իմ տխուր  - 383
Երբ կճնշեն իմ խեղճ հոգիս - 396
Տեր, տուր ինձ այն Հոգին  - 398
Ծարավ եմ ես Քո ջրին, ով Տեր  - 413
Եթե ուրախ ես, սաղմոս երգիր - 456
Տեր, ընկածին վեր հանող Տեր - 462
Ո՜վ Տեր ողորմության  - 471
Դժվար է մենակ ապրելը  - 496
Քո ծառային, ով Տեր, բարիք արա  - 499
Թող աղոթքս բարձրանա երկինք  - 524
Գալիս եմ Քեզ, Հիսուս  - 526
Սովորեցրու ինձ Աստված - 533
Երբ կենանք աղոթքի - 543
Տեր, գալիս եմ Քեզ մոտ - 545
Աղոթում եմ ես ու սպասում եմ Քեզ - 552
Քեզ եմ փափագում, Հիսո՛ւս, իմ Փրկիչ  - 554
Եկե՛ք աղոթենք ծնկների վրա - 568
Գերի էի մեղքին, կորսված էր իմ հոգին - 574
Իրիկվա լռության մեջ - 581
Անցկացրու ինձ գավիթով  - 585
Ես ուզում եմ, իմ լավ բարեկամ - 586
Անարդար է այս աշխարհը  - 587
Քեզ եմ նվիրում սիրտը իմ - 592
Հիսո՜ւս, շատ եմ նեղացրել ես Քեզ - 596
Տեր Հիսուս, արի, Փրկիչ աշխարհի - 598
Օրերն ենք հաշվում - 604
Աստված իմ, լսիր, լսիր  - 646
Առջևդ ահա ծնկի եկած  - 679
Ով Տեր, Քեզ հուսացի - 683
Դեպի քեզ եմ բարձրացնում իմ աչքերը - 692
Իմ Տեր Հիսուս, արի ինձ  - 701
Սիրելի Հիսուս, ամբողջ սրտով գալիս եմ - 712
Որո՞ւ երթամ, Տեր - 717
Քո մատները արարում են ինձ հիմա  - 718
Ողորմիր ինձ, ով Աստված - 730
Սիրո աղբյուր, թագավորիր իմ մեջ - 727
Գթա, ով Բարձրյալ Աստված  - 728
Ողորմի՜ր ինձ, ո՛վ Աստված  - 730
Դու ես իմ պահապանը  - 750
Ողորմիր ինձ, ողորմիր ինձ  - 884