Որոնում

30. ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔ

Աղաղակ կուգա վայրագ այլեաց վրայեն - 73
Ով Տեր, Քո Խոսքը ճրագ է - 182
Եթե կուզես Տերը տեսնել - 196
Սուրբ Խոսքդ, Տեր, ինձ կսփոփե - 466
Երկինքը Աստծո փառքը կպատմե - 525