Որոնում

29. ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔ

Աղաղակ կուգա վայրագ այլեաց վրայեն - 73
Ո՜վ Տեր, Քո Խոսքը ճրագ է - 182
Եթե կուզես Տերը տեսնել - 196
Սուրբ Խոսքդ, Տե՛ր, ինձ կսփոփե - 466
Երկիրը Աստծո փառքը կպատմե - 525