Որոնում

Ա

Ազատ եմ Հիսուսով
Ահա գալիս է Որդին ԱստծոԱլ մոտ ըլլամ, ով Տեր
Ալելուիա (3)
Ալելուիա (4)
Ալելուիա, Քրիստոս hարյավ(2)
Ալեկոծ ծովի վրա, ցամաքից շատ հեռու
Ախ, Քո սերը որքան քաղցր է
Ահա մեզի մանուկ ծնավ
Ահա մենք եկել ենք առջևդ, Տեր Հիսուս
Ահա մեր ուրախ երգերով
Ահա տեսեք` Գառն Աստծոյ
Ահա ցուրտ ձմեռն է անցել
Աղաղակ կուգա վայրագ այլաց վրայեն
Աղավնին է, ալելուիա
Աղոթում եմ ես ու սպասում եմ Քեզ
Աղոթքն է խոսք շատ զորավոր
Ամբողջ կյանքում ես փնտրել եմ
Ամեն երկրներ, Տերոջով ցնծացեք
Ամեն Հայր Սուրբ (շար.)
Ամեն տեղ կերթամ ես Տեր Հիսուսի հետ
Ամեն օր, ամեն պահ
Ամենամեծ պարգևն Աստծո
Ամենից վեր, վեր երկրից
Ամենօրյա Իր լույսին հետ
Այդ ինչ խաղաղ աչքեր ունես
Այնպես անուշ անուն չկա
Այնպես պատահեց, որ ինքս մի օր
Այս է այն օրն, զոր Տէրն օրհնեց
Այս կարճ կյանքի մեջ ինձ համոզեցիր
Այս կյանքս պատերազմ է, և մենք
Այս մեղքի աշխարհում
Այսօր դու, քույր իմ սիրելի
Այսօր կուզեմ ես Քեզ տեսնել
Այսօր մանուկն աշխարհ եկավ
Այսօր ուրախության օր է
Այսօր ցնծում են մեր սրտեր
Անարդար է այս աշխարհը
Անբիծ, մաքուր մի գետ է հոսում
Անհնազանդ եղար դու Ինձ
Անձայն խորհում եմ, մի պահ ետ նայում
Անուշ է անունն Հիսուսի
Անպտուղ և այրող անապատով
Անսահման Սեր է Քո սերը, Հիսուս
Անվեհեր և հաղթող Քրիստոսով
Անցկացրու ինձ գավիթով
Աշխարհը լեցուն է բարիքներով
Աշխարհի մարդիկ, տեսեք, Արքան է գալիս
Աշխարհի մեջ չունեի սուրբ սեր
Աշխարհ, ցնծա այսօր
Աչքերս բաց, Տեր
Աչքերս եմ բացել Քրիստոսի խաչի տակ
Աչքերս հաճախ արցունքով են լցվում
Ապահով Տերն մեզ պահեց
Ապըրված մի կյանք կա՝ մեղմ, ներդաշնակ
Ապրելով այս մեղքի աշխարհում
Առանց Քեզ աչքերս թաց են
Առաւօտ լուսոյ (շար.)
Աստծո բանակն է գնում
Աստծո սերը մեծ է շատ
Աստված էիր, բայց մարդացար
Աստված իմ
Աստված իմ, երբ հոգիս նայի
Աստված իմ, լսիր, լսիր
Աստված իմ, Քեզ եմ սիրում, Դու գիտես
Աստված ողորմած, ինծի ողորմե
Աստված Քեզ ուղարկեց ինձ համար
Աստված օրհնե այն տունը
Արարատ լեռան ձյունապատ սրտից
Արարիչ երկնքի, որ երկիրն արարեցիր
Արդարացա Տեր Հիսուսով
Արդյոք այն գետին եզերքը
Արդյոք գիտե՞ս Հիսուսին, մարդ
Արևածագ` բարձր լեռնեն
Արթնացա, ինձ տեսա Քո սուրբ
Արթնացրու ինձ, Տեր
Արի, Սուրբ Հոգի և հպվիր Դու ինձ
Արյունը Նրա խոսում է այսօր