Որոնում

Ա

Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի.............852
Ազատ եմ Հիսուսով ....................................664
Ահա գալիս է Որդին Աստծո......................798
Ալ մոտ ըլլամ, ո՜վ Տեր.................................80
Ալելուիա (3)...................................................117
Ալելուիա (4), փառք Հայր Աստծուն.........625
Ալելուիա, ալելուիա....................................804
Ալելուիա, Իմ Աստված...............................918
Ալելուիա (2), իմ Աստված, ........................795
Ալելուիա, մեծարում ենք Քեզ ..................943
Ալելուիա, Քրիստոս hարյավ (2)................441
Ալեկոծ ծովի վրա, ցամաքից շատ...........402
Ա՜խ, Քո սերը որքան քաղցր է..................333
Ա՜խ, որքան եմ Քեզ կարոտել...................818
Ահա գալիս եմ Քո առաջ.............................756
Ահա մեզի մանուկ ծնավ.............................26
Ահա մենք եկել ենք առջևդ, Տեր Հիսուս...411
Ահա մենք մեր ուրախ երգերով ................480
Ահա տեսեք` Գառն Աստծոյ.........................27
Ահա ցուրտ ձմեռն է անցել...........................315
Աղաղակ կուգա վայրագ այլաց վրայեն....73
Աղավնին է, ալելուիա ..................................427
Աղոթում եմ ես ու սպասում եմ Քեզ .........552
Աղոթքն է խոսք շատ զորավոր .................172
Ամբողջ կյանքում ես փնտրել եմ .............204
Ամբողջ իմ սրտով (2) փառք եմ Քեզ տալիս ...703
Ամբողջ սրտով կանչում եմ Քեզ ................894
Ամեն երկրներ, Տերոջով ցնծացեք ............59
Ամեն Հայր Սուրբ (շար.) ..............................381
Ամեն տեղ կերթամ ես Տեր Հիսուսի հետ ..212
Ամեն օր, ամեն պահ ......................................603
Ամեն բան Դու գիտես ..................................753
Ամենամեծ պարգևն Աստծո ........................317
Ամենի համար գոհանում եմ .......................950
Ամենից վեր, վեր երկրից .............................590
Ամեն ազգերից, ամեն ցեղերից ..................862
Ամենօրյա Իր լույսին հետ ...........................145
Այդ ի՜նչ խաղաղ աչքեր ունես ...................426
Աղոթքով խոնարհվում եմ Քո առջև .........754
Այլ ապավեն ես չեմ ուզեր ..........................816
Այնպես անուշ անուն չկա ...........................70
Այնպես պատահեց, որ ինքս մի օր ...........231
Այս է այն օրն, զոր Տէրն օրհնեց ................653
Այս խոսքս հիշիր, հիշիր միալար ..............688
Այս կարճ կյանքի մեջ ինձ համոզեցիր ....534
Այս կյանքս պատերազմ է, և մենք` ...........17
Այս մեղքի աշխարհում ...............................156
Այս ձեռքերը, Հիսուսի ձեռքերը ..................897
Այս աշխարհում ոչ մի բանով ....................865
Այս խեղճ կյանքում ......................................842
Այսպիսի մեծ սեր ..........................................854
Այսօր դու, քույր իմ սիրելի .........................500
Այսօր կուզեմ ես Քեզ տեսնել .....................497
Այսօր մանուկն աշխարհ եկավ .................611
Այսօր ուրախության օր է ...........................350
Այսօր բարի լուրի օրն է ..............................714
Այսօր ցնծում են մեր սրտեր ......................602
Անարդար է այս աշխարհը ........................587
Անսահման է սերը Տիրոջ ...........................972
Անբիծ, մաքուր մի գետ է հոսում ..............623
Անգութ աշխարհում սեր չի մնացել .........689
Անհնազանդ եղար դու Ինձ ........................536
Անձայն խորհում եմ, մի պահ ...................418
Անուշ է անունն Հիսուսի ............................386
Անպտուղ և այրող անապատով ..............250
Անպտուղ երկիր, չոր, անծայրածիր ........701
Անսահման Սեր է Քո սերը, Հիսուս ...........434
Անվեհեր և հաղթող Քրիստոսով ..............360
Անցկացրո՛ւ ինձ գավիթով ........................585
Աշխարհը լեցուն է բարիքներով .............296
Աշխարհի մարդիկ, տեսե՛ք, ......................593
Աշխարհի մեջ չունեի սուրբ սեր ..............288
Աշխա՛րհ, ցնծա այսօր ..............................422
Աշխարհն հաստատ է ................................898
Աշխարհում այս չար չունեմ ...................674
Աչքերս բա՛ց, Տեր .......................................358
Աչքերս եմ բացել Քրիստոսի խաչի տակ ...224
Աչքերս հաճախ արցունքով են լցվում ...220
Ապահով Տերն մեզ պահեց ........................58
Ապըրված մի կյանք կա՝ մեղմ .................655
Ապրելով այս մեղքի աշխարհում ...........549
Ապրելով այս չար աշխարհում ...............827
Ապշած զմայլումով կկենամ ...................779
Առանց Քեզ աչքերս թաց են ....................617
Առաւօտ լուսոյ (շար.) ................................537
Առաջնորդող մի ձեռք ունեմ ....................821
Առջևդ ահա ծնկի եկած ............................679
Աստծո բանակն է գնում ..........................505
Աստծո սերը մեծ է շատ ............................164
Աստծո ժողովուրդ Դու մեզ կոչեցիր ......941
Աստված էիր, բայց մարդացար ..............605
Աստված իմ ..................................................29
Աստված իմ, երբ հոգիս նայի ...................10
Աստված իմ, լսիր, լսիր .............................646
Աստված իմ, Քեզ եմ սիրում, Դու գիտես...187
Աստված մարդ չէ, որ սուտ խոսի ..........705
Աստված ողորմած, ինծի ողորմե ............46
Աստված սեր է, երկայնամիտ ..................663
Աստված փառավոր է Իր մեծ գործերով...889
Աստված Քեզ ուղարկեց ինձ համար ......580
Աստված օրհնե այն տունը ......................395
Աստված ուղարկեց Իր Որդուն`Հիսուսին...938
Ավաղ, իմ Տերս խաչին վրա ......................814
Արարատ լեռան ձյունապատ սրտից ......566
Արարիչ երկնքի, որ երկիրն արարեցիր...469
Արդարացա Տեր Հիսուսով. ........................409
Արդյոք այն գետին եզերքը ........................34
Արդյոք գիտե՞ս Հիսուսին, մա՛րդ .............645
Արժանի ես առնելու փառքը ......................967
Արևածագ` բարձր լեռնեն ..........................492
Արթնացա, ինձ տեսա Քո սուրբ................ 482
Արթնացի՛ր, կանցնի գիշերը .....................801
Արթնացրո՛ւ ինձ, Տեր .................................473
Արթնացա մի օր Քո իսկ պարգևած ........680
Արի, Սուրբ Հոգի և հպվիր Դու ինձ ...........171
Արյունը Նրա խոսում է այսօր ..................385