Որոնում

94

1. Մեկը տեսա խաչեն կախված՝
Նեղյալ, արյունլվա,
Ինձ նայեցավ աչքով տրտմած,
Խաչին երբ մոտեցա։

2. Անշուշտ, բնավ ես չեմ մոռնար,
Ինչ նայվածքով կըսեր.
<<Իմ մահս է քեզի համար>>,
Թեպետ Ինք չէր խոսեր։

3. Ո՜հ, զգացի տրտմությունով
Մեղքերս ու շատ լացի,
Տեսա, որ ես ,մեղանչելով,
Իմ Տերս մեռցուցի։

4. Երկրորդ անգամ գթած աչքով
Խաչեն ինձ նայեցավ
Եվ, Իր շնորհքը հայտնելով,
Սիրով ինծի ըսավ.

5.  <<Ձրի շնորհքով Ես կքավեմ
Մեղքերդ, սիրելի՛ս,
Հոժար կամքով մահն հանձ կառնեմ,
Որ հավիտյան ապրիս>>։