Որոնում

100

      (երաժշտ. Եկմալյան,Կոմիտաս)    ՀԵ 20(բ), Էլմ. շար 2
Հայր մեր, որ յերկինս ես,
Սուրբ եղիցի անուն Քո.
Եկեսցե արքայութիւն Քո,
Եղիցին կամք Քո
Որպես յերկինս և յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ
Տու՛ր մեզ այսօր։
Թող մեզ ըզպարտիս մեր,
Որպես և մեք թողումք մերոց
Պարտապանաց,
Եվ մի տանիր ըզմեզ ի փորձութիւն,
Այլ փրկեա՛ ի չարե։


(Հայր մեր, որ երկնքում ես,
Թող սուրբ լինի Քո անունը,
Թող գա Քո արքայութունը,
Թող Քո կամքը լինի
Ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա:
Մեր հանապազօրյա հացը
Տուր մեզ այսօր,
Եվ թող մեզ մեր պարտքերը,
Ինչպես որ մենք ենք թողնում
Մեր պարտապաններին:
Եվ մեզ փորձության մի՛ տար,
Այլ փրկիր մեզ չարից:)