Որոնում

103

     Տառապանքի ուղի (Via Dolorosa)
Դեպի Ուղին տառապանքի,
Որ Գողգոթա էր տանում.
Նեղ փողոցներով զինվորներն էին քայլում,
Իսկ ամբոխը հավաքվել էր տեսնելու
Նրան, որ գնում էր խաչվելու:
Նա Իր մեջքի վրա կրում էր
Մտրակների հետքերը,
Եվ փշե մի պսակ կար Նրա գլխին,
Իսկ խաչի հետ Նա տանում էր
Տառապանքն Իրեն խաչող բոլոր մարդկանց:

     Դեպի Ուղին տառապանքի՝
     Գողգոթա տանող ճամփան,
     Ուր գառան պես քայլում էր Հիսուս Մեսիան:
     Նա կրեց այդ տառապանքը
     Իմ և քո սիրո համար:
     Դեպի Ուղին տառապանքի՝
     Գողգոթա տանող ճամփան:

Հոգիները մաքրող այդ սուրբ արյունը
Հոսում է դեպի սիրտը Երուսաղեմի: