Որոնում

103

Դեպի ուղին տառապանքի,
Որ Գողգոթա էր տանում.
Նեղ փողոցներով զինվորներն էին քայլում,
Իսկ ամբոխը հավաքվել էր տեսնելու
Նրան, որ գնում էր խաչվելու:
Նա Իր մեջքի վրա կրում էր
Մտրակների հետքերը,
Եվ փշե մի պսակ կար Նրա գլխին,
Իսկ խաչի հետ Նա տանում էր
Տառապանքն Իրեն խաչող բոլոր մարդկանց:
      Դեպի ուղին տառապանքի՝
      Գողգոթա տանող ճամփան,
      Ուր գառան պես քայլում էր Հիսուս Մեսիան:
      Նա կրեց այդ տառապանքը
      Իմ և քո սիրո համար:
      Դեպի ուղին տառապանքի՝
      Գողգոթա տանող ճամփան:
      Հոգիները մաքրող այդ սուրբ արյունը
      Հոսում է դեպի սիրտը Երուսաղեմի: