Որոնում

104

    ՀԵ 232, Էլմ. 437, Ես. 45։5
1. Երանելի այն օրն է, Տե՛ր,
Որ ես բաժինս Քեզի ըրի.
Ուրախ հոգիս անդուլ Իր սերն
Ու ցնծություն պատմե պիտի։

     Երանելի այն օրն ըսվի,
     Որ Տերն մեղքերս ներեց ինծի:
     «Արթուն կեցի՛ր, աղոթք ըրե՛
     Ու միշտ ցնծա՛»,- ինծի կըսե։
     Երանելի այն օրն ըսվի,
     Որ Տերն մեղքերս ներեց ինծի։

2. Իմ սիրտս բոլոր Անոր կուտամ,
Որ իմ սիրոյս է արժանի,
Իր սեղանին երբ մոտենամ,
Ուրախ երգով Իր տունն լցվի։

3. Ահա Փրկչիս ես ուխտ ըրի՝
Տերոջն եմ ես, ու իմս է Ան։
Զիս Ան կանչեց, Անոր գացի
Ես՝ ճանչնալով ձայնն պատվական։

4. Փրկչիդ վրա հույս դնելով,
Խռովյալ հոգիս, հանգիստ ըլլաս.
Ամեն բարիք վայլես Իրմով
Եվ Իր քովեն չհեռանաս։

5. Իմ ուխտըս, ո՛վ Փրկիչ Հիսուս,
Ամեն օր նորոգեմ պիտի,
Ու երբ հասնիմ մահվան ժամուս,
Երգեմ պիտի՝ ուխտ սիրելի: