Որոնում

109

1. Ես հավիտյան հանգիստ կըլլամ
Միայն Քու քովդ, Հիսուս.
Քո վերքերեդ կյանք կստանամ,
Փրկիչ, Դուն ես ինձ հույս։
                       
      Կհավատամ, կհավատամ,
      Որ Հիսուսի մահվամբ
      Եվ Իր Արյամբ, անգին Արյամբ
      Մեղքե ազատ կըլլամ։

2. Խաչյալ Փրկիչս և իմ Աստվածս,
Մեղաց քավիչ Աղբյուր,
Քո արյունեդ սրսկե վրաս,
Պահե զիս միշտ մաքուր։

3. Լվա զիս, ՏերՔուկդ ըրե,
Դուն ալ  եղիր իմս։
Ոչ թե միայն ոտքերս լվա,
Ձեռքերս, գլուխս և սիրտս։

4. Քու արյունովդ սիրտս սրբե,
Մինչ Քեզ տեսնեմ աչքով,
Փառաց հույսով աչքերս գոցե,
Հոգիս լեցվի սիրով։