Որոնում

111

      ՀԵ 11, Էլմ. 442, Սաղմ. 95
1. Տիրոջ ահեղ գահուն առջև
Խոնարհեցեք սուրբ բերկրանքով,
Գիտցե՛ք, թե Տերն է սոսկ Աստված,
Կյանք ու մահ կուտա Իր ձեռքով։

2. Աստվածային Իր աջ հզոր
Մեզ արարեց ու մարդ ըրավ,
Երբ զերդ ոչխար էինք մոլոր,
Կրկին մեզ Իր փարախ բերավ։

3. Իր հոտն ենք. Իրն է մեր հոգին
Եվ մահացու այս կերպարանք,
Ի՞նչ փառք անվերջ տանք սրտագին,
Հզոր Աստված, Քո սուրբ անվան։

4. Մտնենք դռներդ օրհներգությամբ,
Մինչև երկինք ելլե մեր ձայն.
Եվ այս երկրի բյուր բարբառներ
Տաճարիդ մեջ արձագանք տան։

5. Անսահման է ողորմությունդ,
Եվ սերդ անհուն, անմահ է, Տե՛ր.
Ճշմարտությունդ՝ ժայռ հաստատուն,
Կեցցե՛, երբ որ անցնին դարեր։