Որոնում

113

1.Հիսուսի եկ, Հիսուսի եկ,
Հիսուսի եկ այսօր,
Այսօր Հիսուսի եկ,
Հիսուսի եկ այսօր։

 2. Կփրկե քեզ այսօր։
 3. Հավատա դուն այսօր։
 5. Կընդունե քեզ այսօր։
 6. Ո՜հ, կանչե զԻնք այսօր։
 7. Կլսե քեզ այսօր։
 8. Կներե քեզ այսօր։
 9. Կմաքրե քեզ այսօր։
10. Կսիրե քեզ այսօր։
11. Մի մերժեր զԻնք այսօր։