Որոնում

115

     Էլմ. 592
1. Ուրախ եղեք, ո՛վ արդարներ,
Դուք, որ Տերն ունիք ձեզ բաժին,
Փառքով ցնծացե՛ք միշտ ի Տեր,
Վիշտ ու նեղություն անհետին։

     Ուրախ եղե՛ք,
     Ուրախ եղե՛ք դուք Տերոջմով:

2. Ուրախ եղեք, զի Նա է Տերն
Երկնից և երկրի գերագույն,
Խոսքովն ստեղծեց աշխարհներ,
Կարող Փրկիչն է ամենուն։

3. Ի՜նչ փույթ, թե մարտին մեջ արդար
Ոսոխն բազմաթիվ երևի,
Տերոջ բանակներն են ստվար,
Հզոր, համրանքով ավելի։

4. Երբ որ խավարի հոս երկիր,
Երկինք ալ ամպով ծածկվի,
Երբեք անոնց մեջ մի՛ տխրիր,
Տերոջ վստահե, պիտ անցնին։

5. Ուրախ եղեք միշտ Տերոջմով,
Փրկյալք Իր փառքով թող ցնծան,
Ձայնով, տավիղով, քնարով
Ալելուիաներ բարձրանան։