Որոնում

115

1. Ուրախ եղեք, ով արդարներ,
Դուք, որ Տերն ունիք ձեզ բաժին,
Փառքով ցնծացեք միշտ ի Տեր,
Վիշտ ու նեղություն անհետին։

Ուրախ եղեք,
Ուրախ եղեք դուք Տերոջմով:

2. Ուրախ եղեք, զի Նա է Տերն
Երկնից և երկրի գերագույն,
Խոսքովն ստեղծեց աշխարհներ,
Կարող Փրկիչն է ամենուն։

3. Ի՜նչ փույթ, թե մարտին մեջ արդար
Ոսոխն բազմաթիվ երևի,
Տերոջ բանակներն են ստվար,
Հզոր, համրանքով ավելի։

4.Երբ որ խավարի հոս երկիր,
Երկինք ալ ամպով ծածկվի,
Երբեք անոնց մեջ մի տխրիր,
Տերոջ վստահե, պիտ անցնին։

5.Ուրախ եղեք միշտ Տերոջմով,
Փրկյալք Իր փառքով թող ցնծան,
Ձայնով, տավիղով, քնարով
Ալելուիաներ բարձրանան։