Որոնում

116

1. Թանկագին րոպեներ է Աստված պարգևել.
Տեսնում ենք Նրա զավակներին,
Եվ Հիսուսը մեզ հետ լինել է խոստացել,
Բերենք մեր սրտերը Փրկչին։

2. Հաճելի Է ձեզ հետ Նրա առջև խոնարհվել,
Աշխարհի զբաղմունքներն մոռանալ,
Եվ ինչ ուրախություն է Սուրբ Հոգով լցվել,
Երկինքն այս ժամին վայելել։

3. Մենք՝ Սիոնի ճամփորդներս, այստեղ ենք հանգչում՝
Կենաց ջուր բխող աղբյուրի մոտ։
Թաբոր լեռն անցնելով՝ նոր ուժով կշարժվենք
Տիրոջ նեղ ճամփով քարքարոտ։

4. Քաղցր հանդիպման մեջ անտեսում ենք ահը
Եվ հսկա ժայռերը մեր ճամփի,
Զորացնում են մեզ մեր Աստծո խոսքերը,
Տանում են մեզ նոր բարձունքի։

5. Տեր Հիսուսին հիմա ավելի մոտենանք,
Միշտ նայենք մեր կենդանի Վեմին,
Հավատքի վահանով և սիրո զրահով
Հետևենք Տիրոջ քայլերին։