Որոնում

117

1. Ալելուիա, ալելուիա, ալելուիա, (3)
Տեր Հիսուս՝ մեր Փրկիչը պիտի գա։

2. Արթնացե՛ք Տերոջմով դուք, ով քույրեր,
Գործեցեք Տերոջմով, իմ եղբայրներ,
Ցնծացե՛ք եղբայրներ և իմ քույրեր,
Տեր Հիսուս՝ մեր Փրկիչը պիտի գա։

3. Ով Աստված, Սուրբ Հոգիովդ մեզ լեցուր (3)
Տեր Հիսուս՝ մեր Փրկիչը պիտի գա։