Որոնում

117

         Է­մմանուէլ 54
1. Ալելուիա՜, ալելուիա՜, ալելուիա՜, (3)
Տեր Հիսուս՝ մեր Փրկիչը պիտի գա։

2. Արթնացե՛ք, Տիրոջմով քույր-եղբայրներ,
Գործեցե՛ք Տիրոջմով, քույր-եղբայրներ,
Ցնծացե՛ք Տիրոջմով, քույր-եղբայրներ,
Տեր Հիսուս՝ մեր Փրկիչը պիտի գա։

3. Ո՛վ Աստուած, Սուրբ Հոգիովդ մեզ լեցուր (3)
Տեր Հիսուս՝ մեր Փրկիչը պիտի գա։