Որոնում

12

      ՀԵ 262, Էլմ.160, 2 Կորնթ. 10։4
1. Քա՛ջ եղեք, ո՛վ եղբայրներս,
Մոտ է օգնություն,
Վերը կ’երևնա նշանը,
Ստույգ է հաղթություն։

     «Շուտ կուգամ,- կըսե մեր Տերը,-
     Բերդը պահեցեք»։
     «Կպահենք, Տե՛ր, Քու շնորհքովդ»,-
     Պատասխան տվեք։

2. Հանդուգն թշնամիները
Բազմությամբ կուգան,
Եվ անոնց չար զորապետը
Ինքն է՝ սատանան։

3. Պանծալի է մեր դրոշակը,
Փողը կլսենք,
Մեր զորապետին անվամբը
Պիտ անշուշտ հաղթենք։

4. Դառն, երկար է պատերազմը,
Սակայն դիմացեք,
Մեր անհաղթ Զորագլուխը
Մոտ է, քաջ եղե՛ք։

Youtube ♪♫ ➤
Նոտաներ