Որոնում

13

1. Տեր, ողորմեա, (2)
Տեր, ողորմեա, (2)։

2. Ամենասուրբ Երրորդություն,
Տուր աշխարհիս խաղաղություն։

3. Եվ հիվանդաց՝ բժշկություն,
Ազգիս հայոց՝ սեր, միություն։

4. Արի, Աստուած հարցն մերոց,
Որ ապաւէն ես նեղելոց:

5. Հաս յօգնութիւն ծառայից քոց,
Լեր պահապան ազգիս հայոց:

6. Տեր ողորմեա, Տեր ողորմեա,
Հիսուս Փրկիչ, մեզ ողորմեա։