Որոնում

13

ՀԵ շար. 5, Էլմ. շար. 22
1. Տե՜ր, ողորմեա՛, (2)
Տե՜ր, ողորմեա՛, (2)։

2. Ամենասուրբ Երրորդություն,
Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղություն։

3. Եվ հիվանդաց՝ բժշկություն,
Ազգիս հայոց՝ սեր, միություն։

4. Արի՛, Աստուած հարցն մերոց,
Որ ապաւէն ես նեղելոց:

5. Հա՛ս յօգնութիւն ծառայից քոց,
Լեր պահապան ազգիս հայոց:

6. Տե՜ր, ողորմեա՛, Տե՜ր ողորմեա՛,
Հիսուս Փրկիչ, մեզ ողորմեա։