Որոնում

130

1. Դժոխքեն ես աղաղակի ձայն մը առի,
Սիրտս կճնշվի այս տանջանքեն անվերջ տարի,
Խիստ գոչելով վա՜յ կկարդա հարստության,
Կտանջվի հետևողը խաբեության:

2. Ո՜ւր են անոնք եղբայրներս ու սիրելիքս
Որ կարող չեն ազատել զիս այս նեղ տեղեն,
Ըզգուշացեք իմ սիրելի հինգ եղբայրներ
Չեք ազատվի աղաղակով այս տանջանքեն:

3. Ո՞ւր է սեղանս, որ լեցուն էր բարիքներով,
Ո՞ւր է հանդերձս, որ շքեղ էր բեհեզներով,
Ձգեցին զիս ծծումբով լի փոսի մեջ խոր,
Ահա զուրկ եմ կաթիլ ջրեն տեղս է հոս:

4. Ո՛վ անիծյալ աշխարհի զվարճությունը
Մոռցուցիր զիս այստեղի թշվառությունը,
Կապեցիր զիս` <<Կապվե>>,- ըսիր անքակտելի,
Վճիռս կնքված՝ հավիտյան է անլուծելի:

5. Ո՛վ անիծյալ աշխարհի հարստությունը,
Մոռցուցիր զիս այստեղի աղքատությունը,
Մտցուցիր զիս դժոխքին ու խավարին մեջ,
Ընկեր ըրիր կրակին ու բոցին անշեջ:

6. Զրկեցիր դուն աղքատ, վիրավոր ու արդար,
Տեսավ Աստված ու դատավորը անաչառ,
Ուստի դուն հոս տանջվե հավետ չարաչար,
Իսկ Դու Ղազարոս վայելե փառք սրբոց հետ: