Որոնում

131

1. Երկրի վրա կա մի Անուն՝
Բարձր է ամեն անունից։
Զորություն կա այդ Անվան մեջ.
Հաղթություն կա այդ Անվան մեջ։
Եկե՛ք գովե՛նք այդ Անունը միասին։

Հիսո՜ւս, կանչում ենք Քո անունը,
Հիսո՜ւս, գովում ենք Քո անունը,
Հիսո՜ւս, օրհնում ենք Քո անունը
Ամեն տեղ և ամեն ժամ։

2.Ուրիշ մեկով չկա փրկություն,
Չկա ուրիշ հզոր Անուն,
Որով կարող ենք փրկվել,
Որով կարող ենք հաղթել։
Եկե՛ք գովե՛նք այդ Անունը միասին։