Որոնում

132

1. Շուրջս կենաց հուզյալ ծովուն
Լացով իմ աչքս կնայի,
Բայց ինձ կուգա ձայն մը սիրուն
Եվ այն կըսե` եկուր Ինծի։

2. Կըսե, թե ուր նեղյալ հոգվույս
Հանգստություն կգտնվի։
Ո՜հ, երբ կըլլամ հոգնած, անհույս,
Ի՜նչ քաղցր այն ձայն` եկուր Ինծի։

3.Երբ որ վախճանս կմոտենա,
Ու սիրտս շատ կզարհուրի,
Մահվան երկյուղ վրաս կուգա,
Այն ձայն կըսեեկուր Ինծի։

4.Աշխարհս կանցնի,-<<Եկուր Ինձի>>,
Երկիրս բնավ հանգիստ չունի,
Աչքերդ դեպի երկինք վերցուր,
Ես եմ բաժինդ` եկուր Ինծի։

5.Ով ձայն գթած, ով ձայն սիրուն,
Ցավ կամ տագնապ երբ վրաս հասնի,
Տուր խրախույս Դուն իմ հոգվույս,
Մեղմով ըսե` եկուր Ինծի։