Որոնում

137

1. Մի՛ լինիր տրտում, եղբայր սիրելի,
Ձգիր վշտերդ, ուրախացիր,
Կփոխվի կյանքը այս անցանելի,
Սիրում է մեզ Տերն, մի մոռացիր։

2. Տիրոջն ընդունիր` վեմ ու կարեկից
Եվ աղոթքում դու հարատևիր,
Նա կամոքի քո սիրտը վշտերից
Եվ հոգուդ կասի՝ ուրախ եղիր։

3. Այստեղ ալիքներ շատ փոթորկահույզ
Աղմկում են, գոռում են ուժգին,
Բայց դու վեր նայիր, մի լինիր անհույս,
Հայացքդ միշտ ուղղիր քո Փրկչին:

4.Երկնքում մեզ սպասում է խաղաղ կյանք,
Չկա այնտեղ քամի ահարկու,
Այնտեղ չի մարում լույսը հավիտյան,
Քրիստոսն Ինքն է այնտեղ լույս տալիս: