Որոնում

139

1. Քրիստոս թագավոր է սիրո, զորության,
Ճշմարտության շնորհքով օժտված հավիտյան,
Լի գութով պատրաստ է, օգնելու՝ հոժար,
Ուխտել էր  Իր Հորը՝ փրկել մարդկության։

Մորթված Գառնուկը հաղթեց աշխարհին,(3)
Աստծո Քրիստոսը՝ մեղքին ու մահին։

2. Անհոգ մեղավորներ, ի՞նչ եք մտածում,
Տեսեք, թե աշխարհը ո՞ւր է ձեզ տանում,
Անհոգությունից էլ  շատերը կորան
Եվ ունայն աշխարհից ոչինչ չտարան։

Ապաշխարե՛ք շուտով, շնորհք ստացեք,(3)
Ապաշխարե՛ք իսկույն, Տիրոջ մոտեցեք:

3. Մեր Տերը գալու է շուտով ամպերով,
Լուսո հրեշտակներով, սրբոց բանակով,
Աշխարհը կլցնի արդարությունով,
Կդատի ազգերը՝ ճշմարտությունով։

Ալելուիա՜, հաղթե՛ց Քրիստոսը մահին,(3)
Ալելուիա՜, հաղթեց ցուրտ գերեզմանին։