Որոնում

14

1. Միայն Քեզ է կարոտում հոգիս,
Միայն Քեզ է աղոթում հոգիս,
Միայն Քեզ եմ ես սպասում,
Վառ հույսովդ եմ ես ապրում
Այս մութ աշխարհում,
Այս սուտ աշխարհում։

    Իմ կյանքի լույսն ես Դու,
    Իրական ու սուրբ ես Դու,
    Հավիտյան ինձ ապրեցրու
    Քեզ հետ երկնքում,
    Քո սուրբ երկնքում։

2. Միայն Քեզ է փափագում հոգիս,
Միայն Քեզ է պատկանում հոգիս,
Միայն Քեզ եմ պարտական,
Հոգուս Տեր ու Տիրական,
Սուրբ Որդուդ համար,
Մեծ սիրուդ համար։

Youtube ♪♫ ➤
Նոտաներ