Որոնում

143

1. Փոքր կաթիլները
Ծովը կկազմեն,
Ավազի հատերը
Լեռն ալ կդիզեն,

2. Փոքր վայրկյանները
Թեպետ բան մը չեն,
Բայց անթիվ դարերը
Անոնցմե կելլեն,

3. Փոքր հանցանքները
Սիրտ կապականեն,
Եվ շատ մեծ մեղքերը
Անոնցմե կելլեն:

4. Փոքր բարիքները
Շատ մարդոց կազդեն,
Եվ սիրո խոսքերը
Հոս երկինք կընեն։