Որոնում

146

1. Լույսը ձեռքիդ առա՛ջ գնա,
                                     ո՛վ զինվոր (2),
Միշտ հաստատուն քայլերգերով,
                                     ո՛վ զինվոր (2)։

     Խաչին միշտ նայելով,
     Հավատքի վահանով,
     Հաստատուն քայլերով
     Առաջ գնա՛, զինվո՛ր։

2. Սատանայից մի՛ վախեցիր,
                                     ո՛վ զինվոր (2),
Նրա ջանքից մի՛ վախեցիր,
                                     ո՛վ զինվոր (2)։

3. Հալածանքից մի՛ վախեցիր,
                                     ո՛վ զինվոր (2),
Քեզ ուժ կտա Տեր Հիսուսը,
                                     ո՛վ զինվոր (2)։

4. Հիսուս անունը շուրթերիդ
                                     դո՛ւ պահիր (2),
Նրա սերը սրտումդ հաստատ
                                     դո՛ւ պահիր (2)։