Որոնում

146

1. Լույսը ձեռքիդ առաջ գնա,
ո՛վ զինվոր (2),
Միշտ հաստատուն քայլերգերով,
ո՛վ զինվոր (2)։

Խաչին միշտ նայելով,
Հավատի վահանով,
Հաստատուն քայլերով
Առաջ գնա, զինվոր։

2. Սատանայից  մի վախեցիր,
                                   ո՛վ զինվոր (2),
 Նրա թափած ջանքերից մի՛ վախեցիր,
ո՛վ զինվոր (2)։

3. Հալածանքից մի՛  վախեցիր,
                                   ո՛վ զինվոր (2),
Քեզ ուժ կտա Տեր Հիսուսը,
ո՛վ զինվոր (2)։

4. Հիսուս անունը  շուրթերիդ
դո՛ւ պահիր (2),
Նրա սերը սրտումդ հաստատ
դո՛ւ պահիր (2)։