Որոնում

147

1. Եթե Տերոջը շնորհքը չըլլար, (2)
Հոգիս կորսված պիտ ըլլար,
Եթե Տերոջը շնորհքը ինձ չըլլար։

2. Փառք Քեզի, հազար փառք, բարի Հիսուս, (2)
Որ խաչը ելար ինձ համար
Եվ արյամբդ պատվական մեղքերս քավեցիր։

3. Օրհնյալ ես Դուն, ո՛վ Տեր, ալելուիա, (2)
Հոգիս կօրհնե Քեզ անդադար և կերգե
Սէրդ անհուն, անվերջ ցնծումով։