Որոնում

147

1. Եթե Տերոջը շնորհքը չըլլար,(2)
Հոգիս կորսված պիտ ըլլար,
Եթե Տերոջը շնորհքն ինձ  չըլլար։

2. Փառք Քեզի, հազար փառք, բարի Հիսուս, (2)
Որ խաչը ելար ինձ համար և պատվական արյամբդ
Մեղքերս քավեցիր։

3. Օրհնյալ ես Դուն, ով Տեր, ալելուիա,(2)
Հոգիս կօրհնե Քեզ անդադար և կերգե
Սերդ անհուն անվերջ ցնծումով։