Որոնում

155

1. Ո՜վ Տեր Հիսուս, ես Քեզ տեսա
Գողգոթայի խաչին վրա,
Ինծի համար կտանջվիս,
Փրկել կուզես իմ խեղճ հոգիս։

     Այդ ի՜նչ սեր էր, որ Քեզ դրդեց,
     Աշխարհ իջնել Քեզ թելադրեց:
     Սկիզբը լավ չհասկացա,
     Մինչև ելա լեռ Գողգոթա:

2. Ո՜վ Տեր Հիսուս, ես Քեզ տեսա
Ալեկոծված ծովուն վրա,
Ծովուն վրա մտահոգվիս՝
Փրկել կուզես սուզվող հոգիս։

3. Ո՜վ Տեր Հիսուս, ես Քեզ տեսա
Սուրբերուն հետ՝ ամպերուն վրա,
Ամպերուն մեջ կուգաս դեպ զիս՝
Փրկել կուզես կորսվող հոգիս։