Որոնում

156

1. Այս մեղքի աշխարհում
Հոգնել է իմ հոգին՝
Ապրելով խավարում
Եվ կարոտ՝ Քրիստոսին։

    Ճանապարհ ինձ տվեք,
    Մի՛ խանգարեք, մարդիկ,
    Ես ուզում եմ տեսնել
    Հիսուս Քրիստոսին։

2. Ձանձրացել եմ արդեն
Այս մեղքի աշխարհում,
Էլ չեմ կարող ապրել,
Հիսուսին եմ փնտրում:

3. Ապրել Աստծուց հեռու`
Երկրային այս կյանքում,
Էլ չեմ կարող ապրել,
Հիսուսին եմ գնում։

4. Զաքեոսի սրտում
Խաղաղություն չկար,
Բայց գտավ այն պահին,
Երբ Հիսուսին տեսավ: